Nowe tematy historii sztuki- VI Zlot Młodych Badaczy Kultury oraz Odlot. Nowe tematy historii sztuki, Wrocław 10-11.05.

VI Zlot Młodych Badaczy Kultury oraz Odlot. Nowe tematy historii sztuki
zapraszają na wspólne wydarzenie naukowo-artystyczne z zagadnieniami przewodnimi
Zagrożenie (Zlot) i Komfort (Odlot)
które odbędzie się w dn. 10-11 maja 2018 r. we Wrocławiu

Szanowni Państwo!
Doktoranckie Koło Naukowe przy Studiach Nauk o Kulturze Uniwersytetu Wrocławskiego (w likwidacji) wraz z Kołem Naukowym Studentów Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego wspólnie zapraszają na dwudniowe przedsięwzięcie w dniach 10-11 V 2018 r. we Wrocławiu. Pierwszy dzień wydarzenia będzie dniem zlotu, a dokładniej VI Zlotu Młodych Badaczy Kultury, któremu towarzyszyć będzie hasło zagrożenie. Natomiast drugi dzień będzie dniem odlotu, czyli kolejną edycją studenckiej konferencji „Odlot. Nowe tematy historii sztuki”, poświęconej tym razem hasłu komfort. Zarówno Zlot, jak i Odlot dedykowany jest badaczom kultury i sztuki oraz artystom.

Hasłem przewodnim VI Zlotu Młodych Badaczy Kultury będzie zagrożenie. Nie da się ukryć, że słowo to i kryjące się za nim uczucia towarzyszą nam niezwykle często. Dzisiejszy świat jest bez wątpienia miejscem rozwijającym się niezmiernie szybko. Raptowne przemiany z jednej strony oferują wiele szans, z drugiej zaś budzą napięcie. Niepewność co do przyszłości wzmagać może poczucie zagrożenia. Zmiany polityczne i społeczne, następujące zarówno w mikro-, jak i makroskali, stają się podatnym gruntem dla populistów, którzy globalną atmosferę niepewności wykorzystują po to, by siać niepokój i poczucie osaczenia.

Odpowiedzią na ten stan ciągłego napięcia, obecny niemalże we wszystkich dziedzinach naszego życia, może być między innymi działalność artystyczna. Za jej sprawą twórcy mogą nie tylko skomentować pewne mechanizmy rządzące dzisiejszym światem, ale także zaprezentować widzom, jak można radzić sobie z poczuciem zagrożenia, bądź wręcz przeciwnie: wywoływać w nas poczucie dyskomfortu, by doprowadzić do refleksji i oczyszczenia.

Dla przedstawicieli tzw. prekariatu poczucie zagrożenia jest właściwie stanem typowym. Niepewność zatrudnienia i niestabilność życia stały się doświadczeniem pokoleniowym millenialsów. Dodatkowo dla młodych badaczy studiujących kierunki związane z obszarem kultury – historię sztuki czy kulturoznawstwo – poczucie niepewności wzmogły wieści o planach likwidacji tychże kierunków jako samodzielnych dyscyplin. Jak bowiem studiować, kiedy można odnieść wrażenie, że właśnie dołącza się do grona przedstawicieli ginących zawodów? W szerszym odniesieniu: życie w czasach, w których jednym z najpopularniejszych neologizmów staje się „postprawda”, zmusza do refleksji nad tym, czy rola i znaczenie nauki i sztuki nie są zagrożone.

Po raz pierwszy w historii studenckiej konferencji „Odlot. Nowe tematy historii sztuki” poświęcony będzie temat przewodni – komfort. Słowo to kojarzone jest z poczuciem bezpieczeństwa, wygodą, przyjemnością, wewnętrzną harmonią. Jego rozumienie i postrzeganie ulegać może zmianie w zależności od epoki, sytuacji politycznej i szerokości geograficznej. Komfort jest także odczuciem niezwykle indywidualnym, które wiązać można z wrażeniami dotykowymi (ciepło, miękkość), estetycznymi (harmonia, ład, symetria), ale i z pewnymi jakościami psychicznymi jako komfort wewnętrzny (spokój, dobrobyt, akceptacja, przewidywalność).

Jak zatem można je rozumieć w odniesieniu do historii sztuki? W różny sposób tematyka komfortu może znaleźć swoje odzwierciedlenie w sztukach wizualnych, architekturze, nowych mediach oraz innych obszarach działalności artystycznej. Rozumienie szeroko pojętego poczucia komfortu i stosunek do niego ulegały także przemianom na przestrzeni dziejów, czego przykładem może być chociażby sztuka użytkowa czy moda. Tematykę komfortu można odnieść nie tylko do artystów i widzów, ale także do pracy naukowej wykonywanej przez badaczy. Zagadnienia takie jak tematy samograje, powtarzalność założeń metodologicznych czy bezpieczne przestrzenie w nauce bez wątpienia są obecne w dzisiejszym świecie badań nad sztuką.

W jaki sposób do problematyki komfortu odnosili i odnoszą się twórcy? Czy istnieją artystyczne strefy komfortu? Jak ten termin rozumieją widzowie, jak instytucje sztuki, a jak badacze? Czy jedyną metodą na stworzenie komfortowych warunków w niewygodnych czasach są eskapizm i utopie? I czy zawsze komfort jest czymś pozytywnym?

Pełną treść naszego zawołania wraz ze szczegółami dotyczącymi wydarzeń towarzyszących znajdą Państwo na stronie internetowej:
zlotkultury.weebly.com

Opłata:
Koszt czynnego udziału w Zlocie wynosi 125 złotych (osoby z afiliacją uniwersytecką) lub 60 złotych (osoby związane z uczelniami artystycznymi lub bez afiliacji).

Zgłoszenia:
Zgłoszenia do czynnego udziału w Zlocie i Odlocie (referaty naukowe, prezentacje, postery, działania artystyczne) należy przesyłać do 30 marca 2018 r. za pomocą formularza: http://bit.ly/2klOqjS

Dokładne dane dotyczące miejsca wydarzenia podamy już wkrótce na naszej stronie zlotkultury.weebly.com.

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału!

Komitety naukowe:
Zlot: Michał Kasprzak, Regina Kulig-Posłuszny, Klementyna Sęga, Zofia Reznik, Małgorzata Rzerzycha-Myśliwy (przewodnicząca)
Odlot: Adam Pacholak, Barbara Szczepańska, Julia Szot

Kontakt:
email: zlot.odlot@gmail.com

www: zlotkultury.weebly.com
fb zlot: facebook.com/zlotkultury
fb odlot: facebook.com/OdlotWroclaw

Organizatorzy:
Doktoranckie Koło Naukowe przy Studiach Nauk o Kulturze Uniwersytetu Wrocławskiego
(w likwidacji) – bit.ly/2lgldbd / facebook.com/zlotkultury
Koło Naukowe Studentów Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego – facebook.com/knshs.uwr / facebook.com/OdlotWroclaw

Współpraca:
Fundacja Wersja – facebook.com/fundacjawersja /wersja.org

Patronat:
Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej, Instytut Historii Sztuki oraz
Instytut Kulturoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego
Katedra Historii Sztuki i Filozofii Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
Polskie Towarzystwo Ludoznawcze O/Wrocław
Samorząd Doktorantów