Zaburzenia depresyjne, zachowania samobójcze u dzieci i młodzieży – diagnoza i interwencje terapeutyczne.

📌 Termin szkolenia: 25.01.2019r.
📌 Cena szkolenia: 399 zł

🔴Ogólne informacje:

📌Niniejsze szkolenie jest warsztatem przeznaczonym dla osób pracujących z dziećmi i młodzieżą – psychologów, pedagogów, wychowawców, terapeutów i studentów tych kierunków.

Uczestnicy po szkoleniu otrzymują Certyfikat ukończenia szkolenia 🙂

🔴Program szkolenia:

1. Czynniki wpływające na rozwój psychiczny dzieci i młodzieży oraz powstawanie zaburzeń
Czynniki biologiczne, psychospołeczne
2. Kryteria diagnostyczne zaburzeń depresyjnych według ICD10, DSM V
3. Zaburzenia depresyjne u dzieci i młodzieży
4. Samouszkodzenia a zachowania samobójcze u dzieci i młodzieży
a) zachowania samobójcze b) samouszkodzenia – etiologia, mechanizmy
5. Interwencja kryzysowa wobec dzieci i młodzieży w kryzysie suicydalnym
a) Dynamizm samobójstwa
b) Zachowania samobójcze – czynniki kliniczne, społeczne, osobiste
c) Cechy charakterystyczne samobójstw dzieci i młodzieży
d) Formularz Oceny Selekcyjnej – w odniesieniu do problematyki zagrożenia życia
e) Strategie interwencji wobec samobójstwa. Etapy interwencji kryzysowej wobec dzieci i młodzieży
f) Spotkanie postinterwencyjne
g) Opieka nad dzieckiem i adolescentem po próbie samobójczej
h) Praca z rodziną z dziecka/adolescenta z problemem zachowań suicydalnych
6. Terapia dzieci i młodzieży z zaburzeniami depresyjnymi i zachowaniami samobójczymi. Techniki i narzędzia terapeutyczne w psychoterapii dzieci i młodzieży. Psychoterapia indywidualna. Psychoterapia grupowa
7. Analiza przypadków

📌Wykładowcy:

Agnieszka Juszczyk-Mirek – psycholog kliniczny, certyfikowany psychoterapeuta systemowy (certyfikat nr 112), psychoterapeuta poznawczo-behawioralny, certyfikowany interwent kryzysowy Polskiego Towarzystwa Interwencji Kryzysowej biegły sądowy w zakresie psychologii klinicznej dzieci i dorosłych oraz seksuologii, superwizor i trener Polskiego Towarzystwa Interwencji Kryzysowej. Specjalizuje się w diagnozie i opiniowaniu w sprawach karnych – ofiar i sprawców gwałtów, molestowania i innych przestępstw seksualnych, w sprawach rodzinnych i cywilnych- związanych z metrykalną zmianą płci osób transseksualnych, o ubezwłasnowolnienie i w sprawach odszkodowawczych Współpracuje w zakresie opiniowania z sądami okręgowymi i rejonowymi we Wrocławiu, Legnicy, Wałbrzychu, Jeleniej Górze, Kłodzku, Poznaniu, Ostrowie Wielkopolskim, Katowicach, opolu, Łodzi, Warszawie. Kwalifikacje i doświadczenie w obszarze opiniowania, oceny zeznań świadków, diagnozy psychologicznej i seksuologicznej, typowania sprawców, psychologii sądowej i seksuologii sądowej zdobywała w trakcie studiów i szkoleń specjalistycznych: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Ekspertyz Sadowych im. Prof. Jana Sehna w Krakowie, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie, Fundacja Dzieci Niczyje, oraz na licznych konferencjach i szkoleniach Sekcji Seksuologii Sądowej Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego, Pracowni Seksuologii Klinicznej i Społecznej Instytutu Psychologii UAM w Poznaniu. Prowadzi interwencję kryzysową, psychoterapię systemową indywidualną, grupową, terapię rodzin i par, zajęcia psychoedukacyjne i szkolenia. Pracuje w ujęciu systemowym z rodzinami z zaburzeniami psychotycznymi, zaburzeniami odżywiania, zaburzeniami psychosomatycznymi. Specjalizuje się w terapii zaburzeń lękowych, depresyjnych, psychotycznych, psychoterapii zaburzeń seksualnych, zaburzeń ASD I PTSD. Prowadzi sesje debriefingowe Critical Incident Stress Debriefing (CISD) dla specjalistów zajmujących się zawodowo ratownictwem i interwencją kryzysową oraz ofiar, grup dotkniętych kryzysem. Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, International Critical Incident Stress Foundation (ICISF), International Association for Suicide Prevention (IASP). Pracuje w kilku Poradniach Zdrowia Psychicznego. Ukończyła psychologię na Uniwersytecie Wrocławskim oraz studia podyplomowe w zakresie Seksuologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W zakresie umiejętności psychoterapeutycznych kształciła się także w Szkole Terapeutycznej Psychoterapia Systemowa Indywidualna i Rodzinna Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej , Terapia Rodzin – Polski Instytut Ericksonowski, Terapia Małżeństw i Par – Polski Instytut Ericksonowski, Szkoła Psychoterapii CBT Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej w Warszawie, Studium metod pracy z ofiarami przemocy seksualnej, ich rodzinami i opiekunami – Fundacja Dzieci Niczyje, Studium Opiniowania Psychologiczno-Sądowego – Fundacja Dzieci Niczyje, Seksuologia Kliniczna i Seksuologia Sądowa Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego w Warszawie. Od przeszło 15 lat prowadzi warsztaty i szkolenia dla specjalistów pomocy psychologicznej w Dolnośląskim Centrum Psychoterapii mi.n w ramach Studium Psychologii Sądowej, oraz szkolenia dla sędziów i prokuratorów, biegłych sądowych z Opiniodawczych Zespołów Sądowych Specjalistów OZSS z ośrodków w całej Polsce. Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego, Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej.

Uczestnikom w trakcie zajęć zapewniamy catering w przerwach kawowych (ciastka, owoce, soki, kawa, herbata) 🙂

Zapisy na szkolenie: on-line www.dcp.wroclaw.pl
telefon 71 332 36 70

☛Zapisz się na szkolenie:

https://www.dcp.wroclaw.pl/otwarte-szkolenia-terapeutyczne?action=karta-zgloszenia&id=1535

🔔Dołącz do naszego wydarzenia:
https://www.facebook.com/events/354909728406672/

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !