Koło Naukowe Studentów Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego serdecznie zaprasza na XV Ogólnopolską Studencko-Doktorancką Konferencję Naukową pt. „Zarządzanie informacją w organizacji: metodologia, narzędzia, praktyka”.

Konferencja odbędzie się 14 grudnia 2018 r. w budynku Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, przy ulicy prof. St. Łojasiewicza 4. W głównym obszarze naszych zainteresowań znajduje się w tym roku zagadnienie zarządzania informacją w organizacjach społeczeństwa wiedzy.

Celem konferencji jest integracja nie tylko studentów i doktorantów zarządzania informacją, innych kierunków odwołujących się do dorobku informatologii i bibliologii oraz kierunków pokrewnych, ale także adeptów nauk humanistycznych, społecznych, przyrodniczych i technicznych. Szczególny nacisk kładziemy na integrację środowiska naukowego i umożliwienie wymiany poglądów pomiędzy przedstawicielami ośrodków akademickich z całej Polski.

Tematyka wydarzenia obejmuje, ale nie ogranicza się do następujących zagadnień:

– Zarządzanie informacją i wiedzą w przedsiębiorstwach;
– Zarządzanie informacją i wiedzą w organizacjach pożytku publicznego;
– Zarządzanie informacją i wiedzą w państwie;
– Informacja w organizacjach społeczeństwa wiedzy;
– Informacyjny paradygmat organizacji;
– Rynek informacji i rynek wiedzy;
– Audyt informacyjny w organizacji;
– Warsztat profesjonalisty informacji w organizacji;
– Nowoczesne technologie w zarządzaniu informacją w organizacji.

REFERATY

Zgłaszanie referatów oraz ich akceptacja odbywa się drogą elektroniczną na adres knsinibuj@gmail.com. Po przyjęciu tekstu przez organizatorów konferencji autor powinien dostarczyć go w wyznaczonym czasie w postaci pliku źródłowego (.doc). Wymogi edytorskie dotyczące pełnych tekstów referatów zamieszczono poniżej. Prace nieprawidłowo sformatowane będą odsyłane do poprawy.

Na konferencję powinno się zgłaszać referaty przedstawiające wyniki prac o charakterze naukowym. Informujemy, że długość referatów jest nieograniczona, przy czym czas przeznaczony na wygłaszanie jednego referatu wraz z dyskusją wynosi 20 min. Sale konferencyjne są wyposażone w sprzęt audiowizualny.

TERMINARZ KONFERENCJI

Nadsyłanie zgłoszeń i abstraktów: do 30 listopada 2018 r.

Odesłanie informacji zwrotnej o przyjęciu abstraktu: do 3 grudnia 2018 r.

Zachęcamy do dołączenia do wydarzenia na FB, by być na bieżąco z wszelkimi informacjami porządkowo-organizacyjnymi:

https://www.facebook.com/events/306582536847093/