Kolejna edycja Konferencji Edukacja dla Bezpieczeństwa odbędzie się ​10-12 kwietnia 2019 roku w hotelu ,,DOM MARYNARZA” przy ulicy:
Al. Marszałka J. Piłsudskiego 1, ​81-406 Gdynia.

Tematem przewodnim tegorocznej, jubileuszowej, edycji konferencji z cyklu Edukacja dla bezpieczeństwa jest wielorako rozumiane pojęcie bezpieczeństwa cywilizacyjnego oraz zagadnień oscylujących wokół tego terminu. W trakcie trzech dni obrad planujemy rozważyć pojęcie cywilizacji, klasyfikację i strukturę współczesnych cywilizacji, szeroko rozumiane zagrożenia cywilizacyjne oraz bezpieczeństwo cywilizacyjne w kontekście procesów globalizacyjnych, a także różnorodności wartości kulturowych, religijnych i społecznych współczesnego świata.
Do udziału w konferencji serdecznie zapraszamy przedstawicieli nauk społecznych (nauk o bezpieczeństwie i obronności, politologów, socjologów, psychologów i in.), nauk humanistycznych (etnologów, filozofów, historyków, kulturoznawców, religioznawców i in.), nauk przyrodniczych (biologów, ekologów, specjalistów zajmujących się ochroną środowiska i in.), nauk technicznych (inżynierów biomedycznych, inżynierów środowiska, specjalistów zajmujących się informatyką i bezpieczeństwem cyberprzestrzeni i in.) oraz nauk medycznych i nauk o zdrowiu, a także wszystkich zainteresowanych proponowaną tematyką konferencji.
Wyrażamy nadzieję, że szerokie spektrum problemów wchodzących w zakres tematyczny konferencji pozwoli na interdyscyplinarną debatę naukową poświęconą wielorakim aspektom bezpieczeństwa cywilizacyjnego.