Podczas nadchodzącej Konferencji poruszone zostaną kwestie jakości i bezpieczeństwa suplementów diety, zastosowania probiotyków i medycznej marihuany w schorzeniach różnego typu, poznamy najnowsze doniesienia na temat znakowania opakowań suplementów diety oraz zmierzymy się z problemem interakcji suplementów diety z żywnością.
Zaproszeni Goście w swoich wystąpieniach przedstawią najnowsze wyniki badań, zastosowanie suplementów w profilaktyce oraz leczeniu schorzeń różnego typu.

Nadchodząca konferencja odbędzie się w Centrum Bankowo-Finansowym „Nowy Świat” w Warszawie (ul. Nowy Świat 6/12) w dniach 16-17 listopada.
Szczegółowy program dostępny jest na stronie : http://forum.suplementy-diety.edu.pl/2017/program/