Serdecznie zapraszamy na 11. Konferencję Elektrofizjologiczną, która odbędzie się w dniach 25-26 maja, 2018 w Warszawie.

Konferencja Techniki Elektrofizjologiczne w Badaniach Zjawisk Bioelektrycznych: od Kanałów Jonowych po Sieci Neuronalne jest cyklicznym spotkaniem polskich elektrofizjologów i zagranicznych gości. Konferencja odbywa się co dwa lata w różnych polskich ośrodkach akademickich, a jej celem jest integracja środowiska naukowego oraz wymiana informacji na temat prowadzonych w kraju badań opartych o pomiary prądów w żywych tkankach.

Zapraszamy koleżanki i kolegów zajmujących się badaniem się kanałów jonowych, potencjałów błonowych, pojedynczych komórek nerwowych lub ich populacji, jak i neuropsychologów wykorzystujących rejestracje EEG. Zakres tematyczny konferencji obejmuje również elektromiografię, zjawiska bioelektryczności roślin oraz neuroinformatyczne aspekty analizy sygnału. Do udziału w konferencji zachęcamy szczególnie gorąco doktorantów i studentów. Przedstawiane prezentacje będą miały charakter krótkich wystąpień ustnych w języku angielskim.

W trakcie konferencji odbędą się również wykłady plenarne, które będą wygłoszone przez wybitnych elektrofizjologów z zagranicy.
Do zobaczenia w maju w Warszawie!