Główne obszary tematyczne konferencji

Teoretyczne i aplikacyjne problemy zarządzania,

Zarządzanie przedsiębiorstwem na rynku globalnym,

Zarządzanie informacjami, wiedzą i kapitałem intelektualnym,

Systemy informatyczne w zarządzaniu,

Innowacyjność i przedsiębiorczość,

Komercjalizacja badań naukowych,

Metody i narzędzia ilościowe w zarządzaniu,

Zarządzanie finansami,

Rachunkowość w zarządzaniu organizacjami,

Marketingowe aspekty zarządzania przedsiębiorstwem,

Zarządzanie w sektorze turystycznym i rekreacyjnym.