• Organizator konferencji: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

 • Główne obszary tematyczne konferencji

  Teoretyczne i aplikacyjne problemy zarządzania,

  Zarządzanie przedsiębiorstwem na rynku globalnym,

  Zarządzanie informacjami, wiedzą i kapitałem intelektualnym,

  Systemy informatyczne w zarządzaniu,

  Innowacyjność i przedsiębiorczość,

  Komercjalizacja badań naukowych,

  Metody i narzędzia ilościowe w zarządzaniu,

  Zarządzanie finansami,

  Rachunkowość w zarządzaniu organizacjami,

  Marketingowe aspekty zarządzania przedsiębiorstwem,

  Zarządzanie w sektorze turystycznym i rekreacyjnym.