X Międzynarodowa naukowo-praktyczna konferencja

Konferencja odbędzie się w dniu 26 stycznia 2018 r. w trybie zdalnego uczestnictwa. Materiały konferencji zostaną opublikowane w tytule naukowym «Humanistyczne korpus». Uczestnicy dostają książkę, certyfikaty imienne i program konferencji.

Sekcja 1. Filozofia:
«Dyskurs filozoficzny w wymiarze ХХІ wieku»

Sekcja 2. Kulturologia:
«Przestrzeń kultury w badaniach naukowych»

Sekcja 3. Historia:
«Przeszłość i współczesność w przestrzeni badań historycznych»

Sekcja 4. Psychologia:
«Socjopsychologiczne problemy osobistości, jej rozwoju i samorealizacji»

Sekcja 5. Pedagogika:
«Aktualne problemy nauki i wychowania osobistości pod względem współczesnych koncepcji pedagogicznych»

Udział w Х Międzynarodowej naukowo-praktycznej konferencji internetowej «Aktualne problemy nauk humanistycznych w badaniach młodych naukowców» przewiduje wpłacenie składki organizacyjnej o wysokości 100 zł. Składka organizacyjna jest wydawana na zorganizowanie konferencji, druk artykułów w zbiorze «Humanistyczne korpus» i wysłanie autorskiego egzemplarza, wyrobienie certyfikatu uczestnika. Uczestnik może zamówić tylko wersję elektroniczną książki, to opłata wynosi 70 złotych.

Szanowni uczestnicy, uprzejmie prosimy o dokładne zapoznanie się z warunkami udziału oraz zasadami sporządzenia artykułów!