• Organizator konferencji: NARODOWY UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY IMIENIA M. P. DRAGOMANOWA Wydział Filozoficznej Oświaty i Nauki KATEDRA KULTUROLOGII

 • X Międzynarodowa naukowo-praktyczna konferencja

  Konferencja odbędzie się w dniu 26 stycznia 2018 r. w trybie zdalnego uczestnictwa. Materiały konferencji zostaną opublikowane w tytule naukowym «Humanistyczne korpus». Uczestnicy dostają książkę, certyfikaty imienne i program konferencji.

  Sekcja 1. Filozofia:
  «Dyskurs filozoficzny w wymiarze ХХІ wieku»

  Sekcja 2. Kulturologia:
  «Przestrzeń kultury w badaniach naukowych»

  Sekcja 3. Historia:
  «Przeszłość i współczesność w przestrzeni badań historycznych»

  Sekcja 4. Psychologia:
  «Socjopsychologiczne problemy osobistości, jej rozwoju i samorealizacji»

  Sekcja 5. Pedagogika:
  «Aktualne problemy nauki i wychowania osobistości pod względem współczesnych koncepcji pedagogicznych»

  Udział w Х Międzynarodowej naukowo-praktycznej konferencji internetowej «Aktualne problemy nauk humanistycznych w badaniach młodych naukowców» przewiduje wpłacenie składki organizacyjnej o wysokości 100 zł. Składka organizacyjna jest wydawana na zorganizowanie konferencji, druk artykułów w zbiorze «Humanistyczne korpus» i wysłanie autorskiego egzemplarza, wyrobienie certyfikatu uczestnika. Uczestnik może zamówić tylko wersję elektroniczną książki, to opłata wynosi 70 złotych.

  Szanowni uczestnicy, uprzejmie prosimy o dokładne zapoznanie się z warunkami udziału oraz zasadami sporządzenia artykułów!