• Organizator konferencji: Instytut Języka Polskiego Uniwersytetu Śląskiego, Koło Naukowe "Komunikator"

 • W świecie nowych mediów narastający szum komunikacyjny sprawia, że coraz trudniej pozyskać i zatrzymać uwagę odbiorcy. Przesyt towarów i usług oraz niebywała konkurencyjność wymuszają na specjalistach z branży marketingowej nieustanny rozwój i poszukiwanie nowych możliwości dotarcia do konsumenta. Kultura konsumpcji, która niegdyś dla producenta stanowiła szansę, dziś – w erze post- – jest także wyzwaniem. Marketingowcy prześcigają się w pomysłach, kreując nowe trendy w komunikacji promocyjnej stawiające na emocje, wiarygodność czy lojalność, by następnie podważać ich działanie. Co więcej – bezlitosny świat nowych mediów stale przypomina, że na dobre imię pracujemy całe życie, na złe – jeden dzień. Jaką zatem strategię komunikacji z otoczeniem obrać, aby sprostać wymaganiom współczesności?

  II edycja ogólnopolskiej konferencji naukowej „Wyróżniaj się lub zgiń” zachęca do zastanowienia się nad problematyką tworzenia wizerunku firmy oraz marki, nad znaczeniem komunikacji przedsiębiorstwa z klientem, a także nad zagadnieniem kreowania produktu. Celem tego spotkania jest stworzenie możliwie najlepszych warunków do inspirującej wymiany wiedzy i doświadczeń zarówno pracowników naukowych, jak i specjalistów z szeroko rozumianej branży promocyjnej. Wzorem poprzedniej edycji, naszym celem jest stworzenie płaszczyzny dla merytorycznej dyskusji badaczy z zakresu językoznawstwa, marketingu, medioznawstwa czy socjologii z praktykami, aby przedstawione zagadnienia ująć w perspektywie prawdziwie interdyscyplinarnego oglądu badawczego.

  Temat konferencji powstał w odpowiedzi na potrzebę szczegółowego omówienia zagadnień z zakresu:

  kreowania wizerunku marki i zarządzania marką,
  komunikacji marka-klient,
  językowych aspektów promocji,
  zarządzania produktem i kreowania produktu,
  budowania strategii marketingowej,
  estetyki w marketingu,
  działań public relations i ich językowych przejawów w przestrzeni medialnej,
  zarządzania sytuacją kryzysową,
  budowania wizerunku przedsiębiorstwa i pracodawcy.

  Czekamy również na ciekawe propozycje tematów od Państwa.

  Swój udział w wydarzeniu potwierdzili już m.in.: prof. Henryk Mruk, dr Marek Kochan, dr Anna Miotk i Marcin Maj.

  Trwałym rezultatem wydarzenia będzie wydanie publikacji elektronicznej. Wysokość opłaty konferencyjnej wynosi 350 zł i obejmuje koszty: materiałów konferencyjnych, poczęstunku w przerwie kawowej i obiadu, wydania publikacji w wersji elektronicznej.

  Chętnych do udziału w konferencji prosimy o kontakt pod adresem komunikatorus@gmail.com.