Wprowadzenie do Terapii Akceptacji i Zaangażowania ACT.

📌 Termin szkolenia: 15.02.2019r.
📌 Cena szkolenia: 399 zł

🔴Ogólne informacje:

Warsztat ma na celu przybliżenie Terapii Akceptacji i Zaangażowania (ACT) – jednego z podejść terapeutycznych należących do tzw. „trzeciej fali” terapii behawioralnych, które wykorzystuje procesy uważności i akceptacji oraz zaangażowania i behawioralnej zmiany, aby rozwijać elastyczność psychologiczną. Obecnie obowiązujące w krajach Zachodu podejście do zdrowia psychicznego kładzie nacisk na tzw. „zdrową normalność”. Zgodnie z tym podejściem zdrowy to znaczy radosny, myślący optymistycznie, mający pozytywne emocje. Zgodnie z takim rozumieniem symptomy zaburzeń psychicznych, negatywne myśli i emocje stanowią część procesów psychopatologicznych. Terapia akceptacji i zaangażowania proponuje odmienne podejście do zdrowia psychicznego -zakłada, że ludzka egzystencja obejmuje różne doświadczenia, myśli, emocje i doznania cielesne, zarówno te pozytywne jak i negatywne. Stanowią one nieodłączną część życia i nie do końca podlegają naszej kontroli. Opierając się na badaniach, które wskazują, że to właśnie próby unikania, kontrolowania czy patologizowanie tej „niechcianej” części doświadczenia leży u podłoża znacznej części psychopatologii, ACT stara się temu przeciwdziałać poprzez rozwijanie elastyczności psychologicznej czyli umiejętności podejmowania działań, które mogą przybliżyć nas do rzeczy, które są dla nas ważne, nawet w obliczu przeżywania nieprzyjemnych procesów wewnętrznych. Takie rozumienie kwestii problematyki zdrowia psychicznego i jego braku pozwala na innowacyjne połączenie metod pracy z bardzo różnorodnymi populacjami potrzebującymi interwencji psychologicznych zarówno w obszarze terapii, profilaktyki ale również zdrowego rozwoju.

📌W trakcie warsztatu uczestnicy, poza przybliżeniem kontekstu filozoficznego i naukowych oraz wybranych zagadnień z zakresu skuteczności terapii ACT, poznają podstawowe metody rozwijania elastyczności psychologicznej w praktyce klinicznej oraz będą mieli okazję doświadczyć treningu ACT w pracy z własnymi tendencjami do unikania lub myślami przeszkadzającymi im w stawaniu się lepszym terapeutą i angażowaniu się w pomaganie innym.

Uczestnicy po szkoleniu otrzymują Certyfikat ukończenia szkolenia 🙂

🔴Program szkolenia:
Korzyści dla uczestników z uczestnictwa w szkoleniu:

– Znajomość teoretycznych podstaw Terapii Akceptacji i Zaangażowania
– Poznanie naukowego kontekstu tego oryginalnego i nowoczesnego podejścia do problemu cierpienia ludzkiego, zdrowia i psychopatologii
– Nabycie podstawowych umiejętności z zakresu kształtowania elastyczności psychologicznej w pracy w trzech głównych obszarach stosowania ACT: profilaktyce, terapii i pracy nad rozwojem.
– Umiejętności diagnozowania i konceptualizacji przypadku w oparciu o pracę własną.

Program szkolenia:

– Podstawy teoretyczne Terapii Akceptacji i Zaangażowania
-Rozwijanie elastyczności psychologicznej w praktyce klinicznej: Metody stymulowania procesów akceptacji, defuzji poznawczej, kontaktu z chwilą obecną, umiejętności przyjmowania różnych perspektyw, wyboru indywidualnych wartości nadających życiu sens oraz zaangażowania w działania zgodne z tymi wartościami.
– Multiperspektywny Trening Umiejętności ACT

📌Wykładowcy:

Hubert Czupała jest absolwentem Psychologii oraz Filologii Germańskiej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Uniwersytecie im. Jana Gutenberga w Moguncji. Doświadczenie zawodowe zdobywał między innymi w Klinice Psychiatrii i Ambulatorium Psychoterapeutycznym Uniwersytetu Jana Gutenberga w Moguncji, oraz Szpitalu Powiatowym w Śremie. Kierował również Oddziałem Dziennym Psychiatrycznym Rehabilitacyjnym w Śremie. Obecnie kieruje pracą zespołu psychoterapeutów prywatnego Ośrodka Terapii Poznawczych i Behawioralnych w Poznaniu. W pracy klinicznej specjalizuje się w nowych formach psychoterapii opartych na dowodach naukowych. Ukończył 4 letnie szkolenie z zakresu terapii poznawczo-behawioralnej oraz liczne szkolenia i warsztaty z zakresu psychoterapii; między innymi: terapii schematu (ST), terapii akceptacji i zaangażowania (ACT), terapii dialektyczno behawioralnej (DBT), terapii opartej na współczuciu (CFT) oraz terapii opartej na analizie funkcjonalnej (FAP). Pracuje z rodzicami i nauczycielami prowadząc warsztaty edukacji psychologicznej i wspierania umiejętności wychowawczych, prowadzi rehabilitację psychologiczną i grupy wsparcia dla osób przewlekle chorych oraz realizuje projekty edukacyjne z zakresu profilaktyki zdrowia psychicznego. Jest członkiem Association for Contextual Behavioral Science oraz przewodniczącym jej polskiego oddziału (ACBS Polska). Swoją wiedzę i umiejętności przekazuje studentom jako wykładowca akademicki oraz prowadząc specjalistyczne szkolenia i warsztaty doskonalenia zawodowego.

Uczestnikom w trakcie zajęć zapewniamy catering w przerwach kawowych (ciastka, owoce, soki, kawa, herbata) 🙂

Zapisy na szkolenie: on-line www.dcp.wroclaw.pl
telefon 71 332 36 70

☛Zapisz się na szkolenie:
https://www.dcp.wroclaw.pl/otwarte-szkolenia-terapeutyczne?action=karta-zgloszenia&id=1576

🔔Dołącz do naszego wydarzenia:
https://www.facebook.com/events/526024864547277/

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !