Konferencja jest czwartą w cyklu poświęconym doradztwu filozoficznemu. W tym roku tematem jest psychoterapia filozoficzna. Obok coachingu filozoficznego oraz doradztwa terapia filozoficzna jest kolejnym obszarem praktycznych zastosowań filozofii. Zadajemy uczestnikom pytanie o definicję, metody i cel terapii filozoficznej. Celem konferencji jest praca nad tworzeniem podstaw teoretycznych tej nowej dyscypliny praktycznej.

Konferencja składa się z trzech dni:
6 grudnia – warsztaty dla “niewtajemniczonych”, czyli dla osób, które chcą zapoznać się z tematem rozwoju osobistego, lub mają niewielkie doświadczenie.
7 grudnia – sesja wykładowa + panel dyskusyjny na temat psychoterapii filozoficznej
8 grudnia – warsztaty dla osób które chcą pogłębić swoje umiejętności, zapoznać się z nowymi sposobami pracy i pragnącym poszerzyć swój własny warsztat.