18Gru/17

III Międzynarodowy Kongres Ginekologii Plastycznej i Estetycznej

III Międzynarodowy Kongres Ginekologii Plastycznej i Estetycznej to kompendium wiedzy teoretycznej i praktycznej będącej podstawą do wprowadzenia zabiegów ginekologii plastycznej i estetycznej do Twojego gabinetu. Omó­wio­ne zo­sta­ną spraw­dzo­ne tech­ni­ki za­bie­go­we la­bio­mi­no­ro­pla­sty­ki, la­bio­ma­jo­ro­pla­sty­ki,Dowiedz się więcej…