03Mar/18

„Odkrywać zapomniane. Zakrywać odkryte”. Problemy autentyczności w turystyce kulturowej / “Discover the forgotten. Preserve the discovered”. Authenticity problems in cultural tourism

Autorzy publikacji związanych z turystyką łączą zmiany dotyczące ewolucji tego obszaru, przemian społecznokulturowych, a także postaw i zachowań odwiedzających m.in. z procesem komercjalizacji kultury i poddawaniem obszarów recepcji turystycznej nieetycznym zabiegom marketingowym.Dowiedz się więcej…