07Mar/19

I Międzynarodowa Konferencja Naukowa Bezpieczeństwo euroatlantyckie i polityka Federacji Rosyjskiej. Zagrożenia dla bezpieczeństwa Europy Środkowo-Wschodniej.

Szanowni Państwo, Katedra Bezpieczeństwa Narodowego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Filia w Piotrkowie Trybunalskim we współpracy z Baltic College Defences, Tartu, Estonia oraz Czech Technical University, Praga, Republika Czeska, Uniwersyet Óbuda, Budapeszt,Read More…