Prawo administracyjne to obecnie najszybciej rozwijająca się gałąź prawa w systemie prawa polskiego. Dynamika zmian prawa administracyjnego implikuje konieczność śledzenia wszelkich zmian na bieżąco. Rozległość tej gałęzi prawa to cecha, która kreuje tą dziedzinę prawa jako niezwykle ciekawą i wartą zainteresowania. W tym roku akademickim Studenckie Koło Naukowe Administratywistów Uniwersytetu Łódzkiego organizując swoje cykliczne wydarzenie zdecydowało, iż seminarium na temat kierunków rozwoju prawa administracyjnego, a także poszukiwanie szans i zagrożeń będzie najlepszą platformą do dyskusji w akademickim gronie. Serdecznie zapraszamy do nasyłania abstraktów do dnia 15 kwietnia 2019 r. na adres mailowy: skna@wpia.uni.lodz.pl

Konferencja odbędzie się 7 maja 2019 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Udział jest darmowy. Każdy z prelegentów otrzyma certyfikat uczestnictwa.