V Forum Geo-Produkt to kolejne z cyklu wydarzeń, poświęconych zagadnieniom związanym z geoturystyką – aktywną formą poznawania danego regionu, opierającą się na jego walorach geologicznych, przyrodniczych i kulturowych.
PROPONOWANE OBSZARY TEMATYCZNE V FORUM
• obiekty geoturystyczne i ich rola edukacyjna
• obiekty geoturystyczne a społeczność lokalna
• obiekty geoturystyczne w ofercie parków narodowych i parków krajobrazowych
• współpraca gospodarzy obiektów geoturystycznych z ośrodkami naukowymi
• popularyzacja obiektów geoturystycznych Śląska
• bezpieczeństwo turystów w obiektach geoturystycznych
• możliwość wykorzystania istniejących obiektów górniczych (kopalnie podziemne, odkrywkowe, otworowe) w popularyzacji nauk o Ziemi

INFORMACJE ORGANIZACYJNE
Miejsce konferencji: Sztolnia Królowa Luiza, Łaźnia Łańcuszkowa, ul. Wolności 408, 41-800 Zabrze
Koszt uczestnictwa: 350 zł
Zapisy: rejestracja uczestników trwa do 26.06.2019 r.
Koszt uczestnictwa obejmuje materiały konferencyjne, druk abstraktów, wyżywienie w trakcie konferencji (1 dzień), udział w zajęciach terenowych w podziemiach Sztolni Królowa Luiza, obiad (2 dzień), uczestnictwo w imprezach towarzyszących. Koszt nie obejmuje noclegu.
Zakwaterowanie: Uczestnicy konferencji proszeni są o dokonywanie rezerwacji noclegów we własnym zakresie. Wpisowe nie pokrywa kosztów noclegu. Dla uczestników Forum zarezerwowano 50 miejsc (pokoje jednoosobowe) w Hotelu Diament (3 Maja 122A, 41-800 Zabrze). Rezerwacja będzie aktualna do 31.05.2019 r.
Warunki uczestnictwa w Forum:
Warunkiem udziału w Forum jest przesłanie zgłoszenia na adres mailowy geo-produkt@muzeumgornictwa.pl i wniesienie opłaty konferencyjnej. Niezbędne dokumenty znajdują się na stronie https://muzeumgornictwa.pl/konferencje/v-ogolnopolskie-forum-geo-produkt.
Organizatorzy nie przewidują wydania publikacji pokonferencyjnej w formie monografii. Wybrane i zakwalifikowane na konferencję prace zostaną opublikowane, po pozytywnej recenzji, w numerze specjalnym czasopisma Geotourism/Geoturystyka, które ukażą się jako materiały pokonferencyjne (Punkty MNISW: 8)
Do druku w ww. wydawnictwie będą dopuszczone artykuły o charakterze naukowym poruszające problemy dotyczące szeroko pojętej geoturystyki. Wskazówki dla autorów stanowią odrębny załącznik.
Przygotowane abstrakty prosimy przesłać pocztą elektroniczną na adres redakcji oraz na adres konferencji geo-produkt@muzeumgornictwa.pl do 26.06.2019. Kompletny artykuł przygotowany zgodnie ze „Wskazówkami dla autorów” wraz z pełnym materiałem graficznym prosimy dostarczyć do Redakcji do 30.09.2019 r.