Szanowni Państwo,

mamy zaszczyt zaprosić na V ogólnopolską konferencję naukową pt. „Teoretyczne i empiryczne aspekty badań nad bezpieczeństwem międzynarodowym”, organizowaną przez Koło Naukowe Bezpieczeństwa Wewnętrznego UMK działającego na Wydziale Politologii i Studiów Międzynarodowych. Konferencja odbędzie się 28 czerwca 2019 r. w Toruniu.

Konferencja poświęcona będzie wszelkim zagadnieniom związanym z szeroko pojętym bezpieczeństwem w czterech zasadniczych aspektach:
1. Podmiotowym tj. w odniesieniu do jednostek, grup, narodów, organizacji międzynarodowych,
jak i podmiotów transnarodowych.
2. Przedmiotowym, który obejmuje bezpieczeństwo militarne, ekonomiczne, polityczne, prawne, społeczne, ekologiczne, informatyczne, ekonomiczne, informacyjne, kulturowe itp.
3. Przestrzennym odnoszącym się do bezpieczeństwa miejscowego, lokalnego, subregionalnego, regionalnego, bądź globalnego.
4. Procesualnym, a więc w odniesieniu do stanu, jak i procesów kształtujących owe bezpieczeństwo

Koszt konferencji w przypadku czynnego udziału w konferencji:
200 zł w przypadku udziału wraz z publikacją pokonferencyjną
150 zł w przypadku samego udziału w konferencji bez publikacji
Natomiast bierne uczestnictwo w konferencji jest bezpłatne.

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji prosimy o kontakt na adres: knbwumk@gmail.com, w celu uzyskania karty zgłoszenia, informacji o płatności oraz klauzuli RODO, która również zostanie udostępniona w wersji papierowej do podpisu w trakcie rejestracji.

Opiekun naukowy Konferencji:
prof. UMK, dr hab. Joanna Marszałek-Kawa
Sekretarze naukowi Konferencji:
Kamila Sara Kowalska, e-mail: kamila.sara.kowalska@icloud.com, tel. 792-215-109
Jacek Kordylewicz, e-mail: Jacek.kordylweicz@o2.pl, tel. 691-921-340

Wszelkie pytania prosimy kierować do Sekretarzy Konferencji, a także zachęcamy do śledzenia informacji pojawiających się na stronie https://www.facebook.com/knbwUMK/