Koło Naukowe Nauk Penalnych „Ultima Ratio” wraz z Katedrą Prawa Karnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego pragną zaprosić na Ogólnopolską Konferencję Naukową pt. „V Karnistyczne Spotkania Naukowe – Okoliczności wyłączające przestępność czynu w ujęciu interdyscyplinarnym”, która odbędzie się w dniach 23 – 24 maja 2018 roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.
Celem tegorocznych, organizowanych już po raz piąty, Karnistycznych Spotkań Naukowych jest pogłębiona refleksja nad okolicznościami wyłączającymi przestępność czynu. Grupa ta jest bardzo szeroka i obejmuje przykładowo tzw. kontratypy oraz okoliczności wyłączające winę. Możliwość stwierdzenia wystąpienia lub przypisania tych okoliczności jest uzależniona od wielu czynników. Zagadnienie to trzeba więc rozpatrywać i analizować nie tylko z perspektywy prawa, ale również z perspektywy takich nauk jak: psychologia, socjologia, filozofia i innych nauk. Dzięki tak szerokiej analizie możliwe będzie udzielenie odpowiedzi na pytania dotyczące istoty i praktycznych aspektów okoliczności wyłączających przestępność czynu zabronionego.
Mamy niezmierny zaszczyt poinformować, że prelegentami podczas V Karnistycznych Spotkań Naukowych będą m.in. Pan dr hab. prof. UW Zbigniew Jędrzejewski (Katedra Prawa Karnego UW), Pan dr hab. Przemysław Konieczniak (Katedra Prawa Karnego Porównawczego UW) oraz Pan dr hab. prof. UWM Przemysław Palka (Katedra Prawnej Ochrony Państwa UWM)
Uczestnictwo czynne w konferencji wymaga uprzedniego zgłoszenia poprzez wypełnienie poniższego formularza: https://goo.gl/forms/JuIrpLGu9WhnehAv1 i przesłania abstraktu na adres mailowy: ksn.konferencja@gmail.com. Wymogi redakcyjne dotyczące abstraktu znajdują się pod adresem: https://www.dropbox.com/s/ltf1n9tr4i4f1md/Wymogi%20redakcyjne%20abstraktów.pdf?dl=0. Czas zgłoszeń upływa 6 maja 2018 roku o godzinie 23:59.
Uczestnictwo bierne nie wymaga wcześniejszego zgłoszenia. Aby uzyskać zaświadczenie o uczestnictwie biernym należy wypełnić formularz do dnia 6 maja 2018 roku dostępny pod adresem: https://goo.gl/forms/JuIrpLGu9WhnehAv1.
Zarówno uczestnictwo czynne jak i bierne są wolne od opłat.
W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt pod następujący adres mailowy: ksn.konferencja@gmail.com.

Wszystkie niezbędne informacje można znaleźć na stronie internetowej konferencji: http://konferencja.ksn.edu.pl/

Serdecznie zapraszamy
Komitet Organizacyjny