Szkolenie ma charakter warsztatowy. Uczestnicy poznają techniki relaksacyjne w pracy z dziećmi i młodzieżą. Między innymi trening autogenny w pracy terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą, relaksacja Wintreberta, zastosowanie muzykoterapii w pracy terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą, dziecięce masażyki, bajkoterapia, ćwiczenia oddechowe i fizyczne z elementami jogi, trening autogenny w pracy terapeutycznej z osobami dorosłymi, trening Jacobsona, techniki pracy z ciałem, ćwiczenia oddechowe i fizyczne z elementami jogi, zastosowanie muzykoterapii i aromatoterapii w relaksacji, techniki wizualizacji oraz techniki medytacji.

📌Szkolenie adresowane jest do profesjonalistów: nauczycieli, pedagogów szkolnych, psychologów, pracowników pomocy społecznej, świetlic, oraz studentów – szczególnie ostatnich lat pedagogiki, psychologii, resocjalizacji i innych kierunków społecznych – którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę oraz zdobyć umiejętności dotyczące technik relaksacyjnych w pracy z dziećmi i młodzieżą.

Uczestnicy po szkoleniu otrzymują Certyfikat ukończenia szkolenia 🙂

📌Program:

1. Wprowadzenie do relaksacji – cele, założenia teoretyczne, podstawy biomedyczne.
2. Rodzaje technik relaksacji.
3. Wskazania do zastosowania technik relaksacyjnych w pracy terapeutycznej.
4. Techniki relaksacyjne w pracy terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą:
a) trening autogenny w pracy terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą,
b) relaksacja Wintreberta,
c) zastosowanie muzykoterapii w pracy terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą,
d) dziecięce masażyki,
e) bajkoterapia,
f) ćwiczenia oddechowe i fizyczne z elementami jogi,
g) zabawy relaksacyjne.
5. Techniki relaksacyjne w pracy terapeutycznej z osobami dorosłymi:
a) trening autogenny w pracy terapeutycznej z osobami dorosłymi,
b) trening Jacobsona,
c) techniki pracy z ciałem,
d) ćwiczenia oddechowe i fizyczne z elementami jogi,
e) zastosowanie muzykoterapi i aromatoterapia w relaksacji,
f) techniki wizualizacji,
g) techniki medytacji.
6. Praca warsztatowa.

📌Wykładowcy:

Agnieszka Wasiak – psycholog, psychoterapeutka w trakcie certyfikacji, umiejętności psychoterapeutyczne kształciła w szkole psychoterapii akredytowanej przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Absolwentka psychologii na Uniwersytecie Wrocławskim oraz Studium Interwencji Kryzysowej, certyfikowany interwent kryzysowy Polskiego Towarzystwa Interwencji Kryzysowej. Członek Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Ukończyła wiele szkoleń, m.in. z zakresu psychoterapii Gestalt, psychoterapii systemowej, terapii uzależnień, interwencji kryzysowej. Specjalizuje się w psychoterapii indywidualnej i grupowej osób dorosłych, dzieci i młodzieży. Prowadzi psychoterapię zaburzeń adaptacyjnych, zaburzeń lękowych, depresyjnych, psychotycznych, psychosomatycznych, interwencję kryzysową, terapię osób z problemem niepełnosprawności, terapię ofiar przemocy, terapię osób po doświadczeniach traumatycznych i stracie, żałobie. Metody pracy dostosowuje do indywidualnych potrzeb pacjenta, korzystając przy tym z nurtów: psychodynamicznego, poznawczo-behawioralnego, humanistycznego i systemowego. Doświadczenie zawodowe zdobywała w NZOZ Przychodni Kosmonautów we Wrocławiu, NZOZ Lek-Trans, Pracowni Konsultacji i Poradnictwa Psychologicznego. Pracuje w SP ZOZ Szpitalu Specjalistycznym MSW w Jeleniej Górze, gdzie prowadzi konsultacje psychologiczne oraz terapię indywidualną, jak również treningi relaksacyjne i zajęcia warsztatowe “Zarządzanie stresem”. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

Uczestnikom w trakcie zajęć zapewniamy catering w przerwach kawowych (ciastka, owoce, soki, kawa, herbata) 🙂

Zapisy na szkolenie: on-line www.dcp.wroclaw.pl
telefon 71 332 36 70

☛Zapisz się na szkolenie:

https://www.dcp.wroclaw.pl/otwarte-szkolenia-terapeutyczne?action=karta-zgloszenia&id=1569

🔔Dołącz do naszego wydarzenia:
https://www.facebook.com/events/311159546153540/

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !