Nowożytne podejście do ciała traktowanego ściśle mechanicystycznie należy już do przeszłości. Dziś przyjmuje się, że człowiek jest psychosomatyczną całością; psyche i soma współistnieją i tworzą system nierozerwalnych zależności. Stanowią także dwa istotne wymiary tożsamości osobowej. Stąd też stajemy przed dużą trudnością, gdy chcemy uczynić przedmiotem namysłu samo ciało – pozbawiamy je niezbędnego dopełnienia. Gdy jednak zdecydujemy się to zrobić, pojawia się kolejna trudność. Czym innym jest przecież ciało jako przedmiot refleksji filozoficznej, czym innym jako przedmiot działań artystycznych a jeszcze czym innym jako przedmiot ujęty z perspektywy współczesnej kognitywistyki, biologii czy medycyny. Słusznie utrzymują fenomenologowie, że nie można mówić o ciele w ogóle, ciele jako takim, bo ciało jest zawsze czyjeś – moje, twoje bądź jego/jej. A jak widzą tę kwestię przedstawiciele innych szkół filozoficznych? Co istotnego dostrzega się w ciele z perspektywy kognitywisty, psychologa, socjologa, kulturoznawcy, antropologa czy językoznawcy? Zapraszamy przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych do dyskusji o ciele jako jednym z ważniejszych elementów konstytutywnych tożsamości. Zapraszamy do nadsyłania propozycji referatów w następujących obszarach problemowych:

Znaczenie ciała w budowaniu tożsamości
Ciało a władza
Ciało a współczesna technologia
Postawy wobec ciała w religiach
Ciało i cielesność w kulturze (masmedia, reklama, film, literatura)
Językowe aspekty ciała i cielesności
Wirtualne ciało/ciała
Problematyka gender
Zagadnienie ucieleśnienia we współczesnej kognitywistyce i filozofii umysłu
Bioetyczne aspekty cielesności
Jesteśmy otwarci na inne propozycje łączące problematykę ciała z problematyką tożsamości

Terminarz:
– 26 sierpnia 2018 r. mija termin nadsyłania abstraktów.
– początek września 2018 r. informacja o przyjętych zgłoszeniach
– 10 września 2018 r. mija termin płatności opłaty konferencyjnej
– 26-27 września 2018 r. odbędzie się konferencja naukowa

Prosimy o nadsyłanie abstraktów w plikach zatytułowanych “nazwisko-tytuł wystąpienia” na adres:
tozsamosc.w.przebudowie@gmail.com.

Plik powinien zawierać imię i nazwisko uczestnika, afiliację, stopień naukowy, tytuł wystąpienia i abstrakt (ok. 300 słów)
Opłata konferencyjna: 200 zł, płatne do 10 września 2018 r.

Miejsce konferencji:
Instytut Filozofii UO – Collegium Civitas, ul. Katowicka 89, 45-061 Opole