📌Terminy szkolenia: 19.01.2019
📌Cena: 399zł

📌Ogólne info:

Zaburzenia lękowe są jednymi z najczęściej występujących zaburzeń psychicznych u dzieci w wieku rozwojowym- począwszy od lęku separacyjnego, po fobie, czy zaburzenia obsesyjno-kompulsywne. W trakcie szkolenia omówione zostaną przyczyny zaburzeń lękowych, diagnoza różnicowa poszczególnych zaburzeń lękowych oraz metody i techniki pracy terapeutycznej. Zajęcia będą prowadzone metodami aktywnymi (warsztat), w które wplatane będą mini – wykłady. Warsztat oparty został o praktyczne ćwiczenia nad studium przypadku.

📌Niniejsze szkolenie jest warsztatem przeznaczonym dla osób pracujących z dziećmi i młodzieżą – psychologów, pedagogów, wychowawców, terapeutów i studentów tych kierunków.

Uczestnicy po szkoleniu otrzymują Certyfikat ukończenia szkolenia 🙂

📌Program:

1. Epidemiologia dziecięcych i młodzieńczych zaburzeń lękowych.
2. Koncepcje psychologiczne lęku (K. Horney, R.B. Catell, C.D. Spielberger).
3. Obraz kliniczny zaburzeń lękowych w okresie rozwojowym.
4. Występowanie zaburzeń lękowych wraz z innymi zaburzeniami psychicznymi.
5. Niektóre przyczyny zaburzeń lękowych okresu rozwojowego.
6. Diagnoza różnicowa poszczególnych rodzajów zaburzeń lękowych.
7. Lęk separacyjny – diagnoza, terapia CBT
8. Zaburzenia lękowe uogólnione – diagnoza, terapia CBT
9. Fobie – fobie proste, fobie społeczne. Diagnoza i terapia CBT
10. Zaburzenia lęku napadowego – ataki paniki. Diagnoza i terapia CBT
11. Zaburzenia obsesyjno-kompulsywne – diagnoza i terapia CBT
12. Zaburzenia związane ze stresem. Diagnoza i terapia CBT

📌Wykładowcy:

Agnieszka Mańko-Lerka – jest doświadczonym psychologiem, certyfikowaną psychoterapeutką poznawczo-behawioralną. Pracuje z dorosłymi, dziećmi oraz młodzieżą doświadczającą depresji, zaburzeń lękowych (lęk z napadami paniki, fobia społeczna, inne fobie, lęk uogólniony) stresu, zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych, trudności w relacjach interpersonalnych, a także różnych kryzysów sytuacyjnych, zaburzeń ze spektrum autyzmu (Zespół Aspergera). Wspiera dzieci i młodzież cierpiących na nadpobudliwość psychoruchową. W trakcie pracy z dziećmi współpracuje również z rodzicami. Obecnie pracuje w Dolnośląskim Centrum Psychoterapii przy ul. Dyrekcyjnej 33 f, gdzie prowadzi terapię indywidualną dorosłych, dzieci i młodzieży. Doświadczenie zawodowe zdobywała w trakcie studiów będąc wolontariuszem na oddziale pediatrycznym w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Wrocławiu. Współtworzyłam również projekt pomocy dzieciom z wrocławskiego Nadodrza. Prowadziła również cykl warsztatów psychologicznych dla młodzieży. Prowadziła grupę ogólnorozwojową dla dzieci “Mądry Urwis” w Akademii Epsilon w Lublinie. Swoją prace poddaje regularnej superwizji.