TEORIE I PRAKTYKI WIDZENIA

Ogólnopolska interdyscyplinarna konferencja naukowa

(1–3 czerwca 2018, Kraków)

Zapraszamy do udziału w ogólnopolskiej interdyscyplinarnej konferencji naukowej „Teorie i praktyki widzenia”, która odbędzie się w dniach 1–3 czerwca 2018 roku w Krakowie. Pragniemy stworzyć przestrzeń eksperymentalną, skupiającą się wokół problematyki związanej ze wzrokiem, w której teorie znajdą swoje praktyczne zastosowania i na odwrót – gdzie praktyka poszukiwać będzie teoretycznych uzasadnień. Konferencja przyjmie formę warsztatów naukowych, podczas których prelegenci wraz ze słuchaczami będą pracować nad swoimi tematami w ramach poszczególnych paneli:

1) Kobiece i męskie spojrzenie
2) Pornografia a uprzedmiotowienie
3) Zapośredniczone spojrzenie
4) Cielesność widzenia
5) Percepcja przestrzeni
6) Krytyka okulocentryzmu

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń (imię i nazwisko, propozycja tematu, abstrakt do 1000 znaków) do 15 kwietnia 2018 roku na adres: teoriewidzenia@gmail.com

Opłata: 200 zł za udział czynny

Wydarzenie: https://www.facebook.com/events/429327384137374/
Strona: https://www.facebook.com/Teorie-i-praktyki-widzenia-2018808398378482/