• Organizator konferencji: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne oddz. Wrocław

 • Miejsce: Dolnośląskie Centrum Informacji Naukowej i Ekonomicznej
  Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu sala W-3 (Biblioteka Główna, budynek W),
  ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław

  TEMATYKA KONFERENCJI

  -Teoretyczne aspekty sharing economy (gospodarki współdzielenia, współpracy).
  -Obszary sharing economy: kolaboratywna konsumpcja i produkcja, otwarta wiedza i edukacja, społecznościowe
  usługi finansowe.
  -Modele biznesowe w gospodarce współpracy.
  -Rynek pracy w gospodarce kolaboratywnej
  – Regulacja i deregulacja sharing economy.
  -Czynniki i perspektywy rozwoju sharing economy.
  -Innowacje społeczne w gospodarce współdzielenia (np.crowdfunding, usługi wzajemne, współużytkowanie, współkupowanie).

  FORMA UCZESTNICTWA I OPŁATA

  · Udział w konferencji bez referatu – 100 zł
  · Zgłoszenie referatu do publikacji bez udziału w konferencji – 550 zł
  · Udział w konferencji z referatem, zgłoszonym do publikacji – 650 zł

  PUBLIKACJE REFERATÓW

  Referaty zgłoszone do publikacji i (0,5 ark.wyd.) przygotowane zgodnie z wymogami Wydawnictwa UE we Wrocławiu opublikowanymi na stronie
  http://pracenaukowe.ue.wroc.pl (zakładka „Dla Autora”) oraz po uzyskaniu dwóch pozytywnych recenzji, zostaną opublikowane w
  Pracach Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (do k. 2018 r.- 10pkt. MNiSW)

  KALENDARIUM

  · Zgłoszenia na konferencję wraz z podaniem formy uczestnictwa i tytułem referatu/publikacji, prosimy wysyłać do dnia 12.04.2018
  drogą elektroniczną na adres: wroclaw@pte.pl
  · Termin dokonania opłaty konferencyjnej upływa dnia 12.04.2018
  · Termin przesłania referatu do wydawnictwa UE przez system SENIR upływa dnia 30.06.2018

  Płatność należy dokonać przelewem na konto:

  Numer rachunku: 49 1050 1575 1000 0090 3082 0501
  Tytuł przelewu: Społeczne Gospodarowanie 2018 – IMIĘ_NAZWISKO – FORMA UCZESTNICTWA

  Przykład: Społeczne Gospodarowanie 2018 – Jan Kowalski – udział w konferencji bez publikacji

  Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego: dr Grażyna Wrzeszcz-Kamińska

  KOMITET ORGANIZACYJNY

  · dr Agnieszka Bukietyńska
  · dr Mikołaj Klimczak
  · dr Elżbieta Mirecka
  · dr Katarzyna Przybyła
  KONTAKT

  e-mail: wroclaw@pte.pl
  telefon: 607 999 640