Miejsce: Dolnośląskie Centrum Informacji Naukowej i Ekonomicznej
Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu sala W-3 (Biblioteka Główna, budynek W),
ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław

TEMATYKA KONFERENCJI

-Teoretyczne aspekty sharing economy (gospodarki współdzielenia, współpracy).
-Obszary sharing economy: kolaboratywna konsumpcja i produkcja, otwarta wiedza i edukacja, społecznościowe
usługi finansowe.
-Modele biznesowe w gospodarce współpracy.
-Rynek pracy w gospodarce kolaboratywnej
– Regulacja i deregulacja sharing economy.
-Czynniki i perspektywy rozwoju sharing economy.
-Innowacje społeczne w gospodarce współdzielenia (np.crowdfunding, usługi wzajemne, współużytkowanie, współkupowanie).

FORMA UCZESTNICTWA I OPŁATA

· Udział w konferencji bez referatu – 100 zł
· Zgłoszenie referatu do publikacji bez udziału w konferencji – 550 zł
· Udział w konferencji z referatem, zgłoszonym do publikacji – 650 zł

PUBLIKACJE REFERATÓW

Referaty zgłoszone do publikacji i (0,5 ark.wyd.) przygotowane zgodnie z wymogami Wydawnictwa UE we Wrocławiu opublikowanymi na stronie
http://pracenaukowe.ue.wroc.pl (zakładka „Dla Autora”) oraz po uzyskaniu dwóch pozytywnych recenzji, zostaną opublikowane w
Pracach Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (do k. 2018 r.- 10pkt. MNiSW)

KALENDARIUM

· Zgłoszenia na konferencję wraz z podaniem formy uczestnictwa i tytułem referatu/publikacji, prosimy wysyłać do dnia 12.04.2018
drogą elektroniczną na adres: wroclaw@pte.pl
· Termin dokonania opłaty konferencyjnej upływa dnia 12.04.2018
· Termin przesłania referatu do wydawnictwa UE przez system SENIR upływa dnia 30.06.2018

Płatność należy dokonać przelewem na konto:

Numer rachunku: 49 1050 1575 1000 0090 3082 0501
Tytuł przelewu: Społeczne Gospodarowanie 2018 – IMIĘ_NAZWISKO – FORMA UCZESTNICTWA

Przykład: Społeczne Gospodarowanie 2018 – Jan Kowalski – udział w konferencji bez publikacji

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego: dr Grażyna Wrzeszcz-Kamińska

KOMITET ORGANIZACYJNY

· dr Agnieszka Bukietyńska
· dr Mikołaj Klimczak
· dr Elżbieta Mirecka
· dr Katarzyna Przybyła
KONTAKT

e-mail: wroclaw@pte.pl
telefon: 607 999 640