Intencja konferencji naukowej pt. Społeczeństwo obywatelskie i jego transformacje. Edukacja – polityka – etyka zrodziła się jako wyraz potrzeby pogłębionej, interdyscyplinarnie zorientowanej dyskusji nad ideą społeczeństwa obywatelskiego, jej realizacją w sferze polityki, a także jej przemianami, których w intensywny sposób społeczeństwa Zachodu doświadczają na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci. Szczególne miejsce w tych analizach przypisujemy obszarom: edukacji – jako źródłu wychowania obywatela i kultywowania obywatelskości, politycznej i społecznej praxis – jako przestrzeni aktualizacji potencjału obywatelskości w warunkach demokratycznej sfery publicznej, a także etyce – dostarczającej aksjologicznych fundamentów dla rozwoju i realizacji idei społeczeństwa obywatelskiego.

Strona konferencji: http://www.nauka.wnhis.amw.gdynia.pl/index.php/pl/konferencje/51-edukacja-kultura-polityka