Wydział Ekonomii i Zarządzania Politechniki Opolskiej po raz piąty podjął się projektu na temat funkcjonowania społeczeństwa internautów w kulturze globalnej. Tym razem chcemy pochylić się nad udziałem nowych mediów w szeroko rozumianej edukacji.

Współczesny człowiek nie wyobraża sobie życia bez dostępu do szybkiego i całodobowego Internetu. Globalna sieć stała się miejscem spotkań, robienia zakupów, rozrywki, nauki i wielu relacji społecznych. To w przestrzeni wirtualnej najczęściej szuka się przyjaciół, znajomych oraz rozmaitych porad życiowych. Internet tak jak każde inne narzędzie ma swoje wady i zalety, dobre i negatywne strony.

Od 2004 roku z inicjatywy Komisji Europejskiej obchodzony jest Dzień Bezpiecznego Internetu. W 2018 roku odbył się on pod hasłem „Dzień Bezpiecznego Internetu: tworzymy kulturę szacunku w sieci”.

W związku z tym chcemy szukać odpowiedzi na pytania: jak można odpowiedzialnie edukować młodego odbiorcę do korzystania z sieci oraz jak wykorzystać sieć do nowoczesnej edukacji. Jednym z wyzwań, przed którym stoimy jest to w jaki sposób młody odbiorca posiądzie wiedzę o cyfrowym świecie. Kolejnym – jak przyszli dydaktycy i edukatorzy mogą wykorzystać potencjalne nowinki techniczne do urozmaicenia zajęć lekcyjnych. Czy jakość edukacji jest wprost proporcjonalna do możliwości nowych mediów? Co dają cyfrowe platformy i akademie edukacyjne? Jakie są zalety i wady e-edukacji? Jak poszerzyć innowacyjność form przekazu zajęć w szkołach różnych typów? Jaki metody wykorzystać przy „przełączeniu się uczniów” do cyfrowego świata?

Zapraszamy Państwa do udziału w naszej konferencji. Chcielibyśmy na te i inne tematy porozmawiać, podzielić się swoim doświadczeniem, spostrzeżeniami i uwagami.

Z wyrazami szacunku
Dr hab. Maria Kalczyńska, prof. PO
Dr Anna Rajchel

Najważniejsze informacje:
· Data konferencji 7 grudnia 2018 roku
· Termin nadsyłania zgłoszeń 1 lipca 2018 roku
· Udział w konferencji jest bezpłatny
· Opłata za publikację – 200 zł
· Wniesienie opłaty do dnia 1 lipca 2018 roku na konto organizatora
· Opłata opiewa: udział w konferencji, materiały konferencyjne, certyfikat oraz druk artykułu po pozytywnej ocenie recenzenta w monografii naukowej.