Zakład Socjologii Płci i Ruchów Społecznych, Katedra Socjologii Struktur i Zmian Społecznych Uniwersytetu Łódzkiego zapraszają do wzięcia udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Społeczeństwo a płeć – problemy, wyzwania, perspektywy badawcze”, która odbędzie się w Łodzi, w dniach 11-12 października 2018 roku na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ.

Celem konferencji jest wymiana doświadczeń i refleksji naukowców, badaczy, a także praktyków z różnych dziedzin nauki i obszarów życia społecznego zajmujących się kulturowymi koncepcjami płci oraz ich wpływem na funkcjonowanie kobiet i mężczyzn w społeczeństwie.
Zaproszenie na konferencję kierujemy do badaczek i badaczy reprezentujących nauki społeczne i humanistyczne oraz wszystkich osób zainteresowanych wskazaną problematyką.
Proponowany zakres tematyczny konferencji obejmuje następujące zagadnienia:
• Socjalizacja płciowa
• Przemiany ról kobiet i mężczyzn w różnych obszarach życia społecznego
• Płeć kulturowa a wygląd i ciało
• Płeć kulturowa a zdrowie i sport
• Płeć kulturowa i seksualność
• Płeć kulturowa a gospodarka
• Płeć kulturowa a polityka
• Płeć kulturowa a religia
• Równość i nierówności płci
• Gender w edukacji
• Genderowe ruchy społeczne
• Gender w badaniach społecznych

Termin nadsyłania abstraktów wystąpień upływa 30 maja 2018 roku. Konferencja będzie odbywała się w języku polskim i angielskim. W zależności od języka, w którym będzie odbywało się wystąpienie, prosimy o przesłanie odpowiedniego formularza (wersji w języku polskim lub w języku angielskim). Zgłoszenie na konferencję w postaci wypełnionego formularza
(w załączniku) prosimy przesłać na adres email: socgender@uni.lodz.pl

Koszt udziału w konferencji wynosi 450 zł.
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie socgender.uni.lodz.pl w zakładce „Konferencje”.

Sekretariat konferencji
Zakład Socjologii Płci i Ruchów Społecznych
Katedra Socjologii Struktur i Zmian Społecznych
Instytut Socjologii, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
Uniwersytet Łódzki
90-214 Łódź, ul. Rewolucji 1905 r. 39/41 p. C135
tel.: 42 635 40 77, e-mail: socgender@uni.lodz.pl