Specjalistyczny kurs diagnozy psychologicznej. IDS Skala Inteligencji i Rozwoju dla Dzieci w wieku 5-10 lat.

馃搶 Termin szkolenia: 26.01.2019r.
馃搶 Cena szkolenia: 399 z艂

馃敶Og贸lne informacje:

馃搶Skale Inteligencji i Rozwoju IDS to narz臋dzie umo偶liwiaj膮ce wszechstronn膮 ocen臋 zdolno艣ci i kompetencji dzieci w wieku 5-10 lat. Test sk艂ada si臋 z 19 test贸w badaj膮cych sze艣膰 r贸偶nych obszar贸w funkcjonowania dziecka: zdolno艣ci poznawczych (percepcja wzrokowa, uwaga selektywna, pami臋膰 fonologiczna, pami臋膰 wzrokowo-przestrzenna, rozumowanie przestrzenne, rozumowanie poj臋ciowe, pami臋膰 s艂uchowa), oraz pi臋膰 kompetencji (umiej臋tno艣ci psychomotoryczne, kompetencje spo艂eczno-emocjonalne, matematyka, j臋zyk, motywacja osi膮gni臋膰).锟斤拷Zadania s膮 urozmaicone i interesuj膮ce dla dzieci. W badaniu wykorzystywane s膮 r贸偶ne pomoce (np.: ksi膮偶eczki, koraliki, klocki, fotografie, figurki, pi艂ka) znajduj膮ce si臋 w komplecie testowym.

馃搶Niniejsze szkolenie skierowane jest dla nauczycieli, terapeut贸w, pedagog贸w i psycholog贸w pracuj膮cych z dzie膰mi. Szkolenie ma charakter teoretyczno-warsztatowy.

Uczestnicy po szkoleniu otrzymuj膮 Certyfikat uko艅czenia szkolenia 馃檪

馃敶Program szkolenia:

1. Charakterystyka metody- Skala Inteligencji i Rozwoju dla Dzieci w wieku 5-10 lat IDS
2. IDS – w艂a艣ciwo艣ci psychometryczne testu.
3. Procedura badania z uwzgl臋dnieniem kontaktu z ma艂ym pacjentem i wywiadu klinicznego dotycz膮cego dziecka. Praca warsztatowa.
4. Ocena odpowiedzi w wybranych testach IDS, Praca warsztatowa.
5. Zasady obliczania wynik贸w i ich interpretacji- praca warsztatowa.
6. Analiza studium przypadk贸w dzieci w wieku 5- 10 lat i analiza ich wynik贸w w poszczeg贸lnych sferach rozwoju dziecka: zdolno艣ci poznawczych (percepcja wzrokowa, uwaga selektywna, pami臋膰 fonologiczna, pami臋膰 wzrokowo-przestrzenna, rozumowanie przestrzenne, rozumowanie poj臋ciowe, pami臋膰 s艂uchowa), oraz pi臋膰 kompetencji (umiej臋tno艣ci psychomotoryczne, kompetencje spo艂eczno-emocjonalne, matematyka, j臋zyk, motywacja osi膮gni臋膰)
7. Praca warsztatowa- opracowywanie opinii psychologicznych dzieci w wieku 5-10 lat z uwzgl臋dnieniem wynik贸w badania IDS.

馃搶Wyk艂adowcy:

Ewa Filipiak 鈥 certyfikowany, dyplomowany psychoterapeuta, psycholog w trakcie specjalizacji w psychologii klinicznej, neuropsycholog, diagnosta, pedagog, terapeuta i specjalista terapii 艣rodowiskowej, cz艂onek Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Integracyjnej. Specjalizuje si臋 w diagnozie psychologicznej, w diagnozie i rehabilitacji neuropsychologicznej oraz w psychoterapii indywidualnej i grupowej dzieci, m艂odzie偶y oraz os贸b doros艂ych, terapii par oraz rodzin. Prowadzi psychoterapi臋 zaburze艅 depresyjnych, l臋kowych, adaptacyjnych, psychosomatycznych, zaburze艅 od偶ywiania, zaburze艅 osobowo艣ci. W pracy z dzie膰mi i m艂odzie偶膮 zajmuje si臋 r贸wnie偶 diagnoz膮 psychologiczn膮 i terapi膮 zaburze艅 ze spektrum autyzmu, zaburze艅 emocjonalnych, ADHD, ODD. Przeprowadza tak偶e diagnoz臋 zaburz艅 ze spektrum autyzmu przy pomocy ADOS-2. Szczeg贸lne miejsce w pracy zawodowej stanowi praca z osobami z grupy Doros艂ych Dzieci Alkoholik贸w oraz Doros艂ych Dzieci z Rodzin Dysfunkcyjnych. W swojej pracy korzysta z r贸偶nych podej艣膰 teoretycznych 鈥 pracuje w nurcie integracyjnym, certyfikat nr 22. Metody i procedury dostosowane s膮 do indywidualnych potrzeb klient贸w. Zgodnie z przyj臋t膮 konwencj膮 swoj膮 prac臋 poddaje sta艂ej superwizji. Posiada do艣wiadczenie w prowadzeniu szkole艅 dla specjalist贸w zajmuj膮cych si臋 diagnoz膮 i terapi膮. Uko艅czy艂a Psychologi臋 Kliniczn膮 w Szkole Wy偶szej Psychologii Spo艂ecznej, Pedagogik臋 Resocjalizacyjn膮 na Uniwersytecie Jagiello艅skim, Integracyjny Program Szkolenia Psychoterapeut贸w prowadzony przez Profesjonaln膮 Szko艂臋 Psychoterapii SWPS i Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Warszawie, Studium Psychoterapii Grupowej i Treningu Psychologicznego w Instytucie Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Warszawie oraz studia podyplomowe: Diagnoza psychologiczna w praktyce klinicznej na Uniwersytecie Humanistycznospo艂ecznym SWPS w Warszawie, Neuropsychologia kliniczna i diagnoza neuropsychologiczna w uj臋ciu praktycznym na Uniwersytecie Humanistycznospo艂ecznym SWPS w Wydziale Zamiejscowym w Katowicach oraz Stosowana Analiza Zachowania na Uniwersytecie Humanistycznospo艂ecznym SWPS w Wydziale Zamiejscowym w Katowicach. Obecnie jest w trakcie odbywania kszta艂cenia w ramach specjalizacji w psychologii klinicznej (zgodnie z ustaw膮 o uzyskiwaniu tytu艂u specjalisty w dziedzinach maj膮cych zastosowanie w ochronie zdrowia z dnia 24 lutego 2017 r.) w ramach bloku specjalistycznego psychologia kliniczna dzieci i m艂odzie偶y na Uniwersytecie Humanistycznospo艂ecznym SWPS w Wydziale Zamiejscowym w Katowicach. Odby艂a r贸wnie偶 liczne kursy i szkolenia m.in. z zakresu terapii poznawczo 鈥 behawioralnej, terapii Gestalt, Analizy Transakcyjnej zako艅czony zdaniem pisemnego testu 鈥101鈥 ze znajomo艣ci Analizy Transakcyjnej (European Association For Transactional Analysis, International Transactional Analysis Association, Pozna艅), terapii behawioralnej, terapii i diagnozy dzieci i m艂odzie偶y, terapii 艣rodowiskowej, Otwartego Dialogu, leczenia dostosowanego do potrzeb pacjenta w oparciu o zasoby rodzinne i sieci spo艂eczne. Bra艂a tak偶e udzia艂 w szkoleniach organizowanych przez Pracowni臋 Test贸w Psychologicznych m.in “Stosownie i interpretowannie Skal Inteligencji i Rozwoju dla Dzieci w wieku 5-10 lat IDS”, “Stosownie i interpretacja Wielowymiarowego Inwentarza Osobowo艣ci MMPI-2”. Odby艂a r贸wnie偶 szkolenie 鈥濧DOS-2 w diagnostyce klinicznej鈥, przeprowadzone przez dr n. med. Agnieszk臋 Rynkiewicz w Rzeszowie. Do艣wiadczenie zawodowe zdobywa艂a w O艣rodku Psychoterapii i Promocji Zdrowia NZOZ Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Warszawie, w Centrum Terapii Behawioralnej w Zabrzu oraz w oddziale dziennym i stacjonarnym, a tak偶e w poradniach specjalistycznych: Poradni Zdrowia Psychicznego, Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i M艂odzie偶y, Poradni Psychologicznej, Poradni dla Os贸b z Autyzmem Dzieci臋cym oraz Zespole Leczenia 艢rodowiskowego. Aktualnie pracuje w Dolno艣l膮skim Centrum Psychoterapii oraz
w Centrum Neuropsychiatrii 鈥濶EUROMED鈥 SPZOZ we Wroc艂awiu.

Uczestnikom w trakcie zaj臋膰 zapewniamy catering w przerwach kawowych (ciastka, owoce, soki, kawa, herbata) 馃檪

Zapisy na szkolenie: on-line www.dcp.wroclaw.pl
telefon 71 332 36 70

鈽沍apisz si臋 na szkolenie:

https://www.dcp.wroclaw.pl/otwarte-szkolenia-terapeutyczne-zgloszenie?action=zgloszenie&id=1536

馃敂Do艂膮cz do naszego wydarzenia:
https://www.facebook.com/events/1053480434832157/

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !