Koło Naukowe Studentów Pracy Socjalnej przy Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu uprzejmie zaprasza do wzięcia udziału w Seminarium Kół Naukowych i Studentów Pracy Socjalnej. Celem wydarzenia jest prezentacja założeń i wyników badań poświęconych wybranym obszarom pracy socjalnej.
Seminarium zostanie podzielone a na dwie części. Pierwsza z nich składać się będzie z wykładów wprowadzających, które wygłoszą przedstawiciele poznańskiego środowiska teoretyków i praktyków pracy socjalnej. Druga natomiast z wystąpień prelegentów reprezentujących akademickie ośrodki kształcenia pracowników socjalnych w Polsce – badania własne studentów lub/i Koła Naukowego.
Zapraszamy bardzo serdecznie wszystkich zainteresowanych do przesyłania zgłoszeń uczestnictwa. Mile widziane są zarówno Koła Naukowe jak i indywidualni studenci, którzy chcą podzielić się swoimi badaniami, poszerzyć swoje zainteresowania, poznać specyfikę funkcjonowania kół naukowych. Jesteśmy przekonani, że Seminarium będzie stanowić przestrzeń wymiany informacji, łączenia teorii i praktyki, budowania relacji naukowych oraz integracji w ramach studenckiego ruchu naukowego.

Harmonogram konferencji
* do 20 lutego 2019 – przesłanie zgłoszeń udziału konferencji
* do 22 lutego 2019 – informacje o przyjęciu referatu na Seminarium*

Miejsce: Instytut Socjologii UAM, ul. Szamarzewskiego 89, 60-568 Poznań
Data: 1 marca 2019

W celu zgłoszenia udziału w Seminarium, prosimy przesłać wypełniony formularz zgłoszeniowy do dnia 20 lutego 2018 na adres: patrykmoszka@wp.pl

Udział w seminarium jest bezpłatny

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w wydarzeniu oraz kontaktu!

Prezes KNSPS UAM
Patryk Moszka
tel. 721143546
patrykmoszka@wp.pl