Termin: 6-7.04.2019

Miejsce: Collegium Iuridicum Novum, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Adres: Al. Niepodległości 53 w Poznaniu

Konferencja jest adresowana do seksuologów, psychologów, psychoterapeutów, lekarzy, pedagogów, socjologów, prawników, studentów, doktorantów, pracowników naukowych, a także do wszystkich osób zainteresowanych problematyką współczesnej seksuologii. Konferencja realizuje ideę kształcenia ustawicznego poprzez:

doskonalenie umiejętności praktycznych seksuologów (udział w przedkonferencyjnych warsztatach superwizyjnych1);

prezentację aktualnych wyników badań i programów terapeutycznych prowadzonych przez zagraniczne ośrodki badawcze.

Konferencja stanowić będzie kolejną okazję do rozwijania kompetencji zawodowych seksuologów.
Każdy dzień konferencyjny jest dedykowany innym zagadnieniom:

Sobota, 6.04.2019 r. Dzień anglojęzyczny:
1. Voltisa Lama, Dysforia płciowa u dzieci i nastolatków.
2. Wilhelm F. Preuss, Rola psychoterapii we wspomaganiu nastolatków trans* w stawaniu się młodymi dorosłymi.
3. Wilhelm F. Preuss, Afektywne komponenty dysforii płciowej i ich pozostałości po przejściu korekty chirurgicznej.
Długoterminowa psychoterapia wspierająca dla transseksualnych kobiet i mężczyzn.

Wykłady anglojęzyczne będą symultanicznie tłumaczone na język polski.
Niedziela, 7.04.2019 r. Dzień polskojęzyczny:
1. Sesja plakatowa.2
2. Anna Kwaśnik, Michał Maranda, Komercyjne wykorzystywanie seksualności dziecka w materiałach pornograficznych w Internecie.