Rozwiązania IT dla jednostek szkolnictwa wyższego

Tematyka Konferencji obejmuje:

1.Kreowanie wizerunku uczelni wyższej w Polsce i zagranicą

 • Nowoczesne formy promocji uczelni i rekrutacji studentów
 • Rola serwisu internetowego w komunikacji
 • Marketing w sektorze szkolnictwa wyższego (marketing szeptany SERM)
 • Media społecznościowe jako główne źródło informacji
 • Najnowsze technologie, cyfryzacja i automatyzacja a kreatywny i spersonalizowany przekaz
 • E-learning – więcej nauki przez Internet na uczelniach
 • Fundusze unijne dla uczelni – pozyskanie i rozliczenie

2. Najnowsze technologie w zarządzaniu uczelnią

 • Integracja systemów ICT, Bezpieczeństwo danych i informacji
 • Oprogramowanie antyplagiatowe
 • System Elektronicznej Legitymacji Studenckiej i Karty Pracowniczej
 • Systemy kontroli dostępu, Infrastruktura PKI
 • Zarządzanie zasobami uczelni, Systemy ERP do zarządzania uczelnią
 • Systemy zarządzania dokumentami i ich obiegiem,
 • Budowa profesjonalnej serwerowni
 • Bezpieczeństwo sieci i systemów teleinformatycznych
 • Backup i archiwizacja dokumentów, Workflow

Dla kogo?

Konferencja Rozwiązania IT dla jednostek szkolnictwa wyższego skierowana jest do Przedstawicieli władz publicznych i niepublicznych szkół wyższych:Rektorów, Kanclerzy, Dziekanów, Dyrektorów/Kierowników działów: technicznych, administracyjnych, bezpieczeństwa, kadrowych, obsługi studentów/dziekanatów, centrum informatyki.

Udział jest bezpłatny dla wyżej wymienionych osób.

* Firmy zainteresowane udziałem w konferencji prosimy o kontakt z organizatorem.


Jak się zgłosić?

Warunkiem udziału w konferencji jest rejestracja na stronie Polskiego Instytutu Rozwoju Biznesu

http://pirbinstytut.pl/index.php/rejestracja-uczelnie


Osoby do kontaktu w sprawach zgłoszeń na konferencję:

Urszula Horeczy

tel. +48 531 375 811

e-mail urszula.horeczy@pirbinstytut.pl

ul. Batalionu Platerówek 3
03-308 Warszawa


Organizator

Polski Instytut Rozwoju Biznesu

Patron medialny

Konferencje-Naukowe.pl