Studencko – Doktoranckie Koło Naukowe Prawa Międzynarodowego UKSW działające przy Wydziale Prawa i Administracji UKSW ma zaszczyt i przyjemność zaprosić studentów i doktorantów do udziału w Ogólnopolskiej konferencji naukowej „Prawa człowieka na tle prawa międzynarodowego”.

Konferencja odbędzie się 18 maja 2018 r. w Auli im. R. Schumana w budynku Auditorium Maximum Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego przy ul. Wóycickiego 1/3 w Warszawie.

Celem konferencji jest ocena przestrzegania praw człowieka przez podmioty prawa międzynarodowego oraz skuteczności organizacji międzynarodowych w zwalczeniu tych naruszeń. Pragniemy także zachęcić Państwa do wysuwania wniosków de lege ferenda co do rozwoju praw człowieka w prawie międzynarodowym, a także możliwości ich efektywniejszej ochrony.

Tematyka konferencji obejmuje zagadnienia związane z ochroną praw człowieka przez podmioty prawa międzynarodowego, a w szczególności z oceną skuteczności międzynarodowych gwarancji praw człowieka, jak i wysunięciem wniosków de lege ferenda. Zachęcamy do oceny zakresu działalności i skuteczności ochrony praw człowieka przez instytucje prawa międzynarodowego stojące na straży praw człowieka. Pragniemy zwrócić Państwa uwagę na kwestię odpowiedzialności międzynarodowej w związku z naruszeniem praw człowieka przez podmioty prawa międzynarodowego, jak i ocenę skuteczności środków jakie mogą zostać podjęte wobec tych naruszeń przez podmioty prawa międzynarodowego. Kolejną istotną kwestią wartą omówienia jest hierarchia praw człowieka w prawie międzynarodowym – zwrócenie szczególnej uwagi na ważenie poszczególnych praw przynależnych człowiekowi. Zachęcamy również do poruszenia tematu związanego z wpływem prawa międzynarodowego na rozwój praw człowieka, a także na ich przestrzeganie przez podmioty prawa międzynarodowego w krajowych porządkach prawnych.

Osoby zainteresowane czynnym udziałem prosimy o zarejestrowanie się za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie:
https://docs.google.com/forms/d/1Z1wjRYo6a0CKozpa-ffWETi0vvw5mdS7s17GyrDCk78

Abstrakt nie może przekraczać 3000 znaków (bez spacji). Wystąpienie powinno trwać do 15 minut. Zgłoszenia można przesyłać do 4 maja 2018 r.

Organizator zastrzega sobie prawo do wyboru najlepszych abstraktów. Wyniki zostaną opublikowane do 9 maja 2018 r.

Do uczestnictwa biernego zachęcamy wszystkich zainteresowanych tematyką konferencji, rejestracji można dokonać za pomocą poniższego formularza:
https://docs.google.com/forms/d/1uMU8umNPlKLEMEoMm5E9UW_AXCe2wfbkbsTSxSsruKc

Zarówno za uczestnictwo czynne jak i bierne będą wydawane odpowiednie zaświadczenia. Udział w konferencji jest bezpłatny.

Harmonogram konferencji zostanie przedstawiony po zakończeniu rejestracji czynnej i wyborze najlepszych zgłoszeń przez powołany do tego Komitet Naukowy.

W przypadku pytań prosimy o kontakt za pośrednictwem e-mail:
konferencjeknpm@gmail.com lub strony koła na Facebooku: https://www.facebook.com/sknpmuksw/

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych!