CEL KONFERENCJI

W 2018 r. będziemy obchodzić 70. rocznicę Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka (UDHR). Sygnatariusze Deklaracji starali się stworzyć ramy dla poszanowania praw człowieka. Konferencja ma na celu zebranie wiodących naukowców akademickich w celu wymiany doświadczeń i wyników badań dotyczących wszelkich aspektów Praw Człowieka i Bezpieczeństwa Człowieka we współczesnej wielokulturowej Europie.
Do uczestnictwa w konferencji zapraszamy przedstawicieli nauk społecznych i humanistycznych, prawników, historyków, filozofów, socjologów, teologów i psychologów, pedagogów, politologów, lekarzy, przedstawicieli nauk o bezpieczeństwie, pracy socjalnej i tych, którym bliskie są prawa człowieka.

ORGANIZATORZY

prof. nadzw. dr hab. Ryszard Kozłowski (Akademia Pomorska)
dr Daria Bieńkowska (Akademia Pomorska, Kancelaria prawna
dr Daria Bieńkowska)

WSPÓŁPRACA: Europejskie Centrum Solidarności

WAŻNE TERMINY:
Do 15.10.2018 r. – zgłoszenie uczestnictwa
Do 20.10.2018 r. – potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia
Do 01.11.2018 r. – dokonanie opłaty konferencyjnej
Do 30.12.2018 r. – nadesłanie tekstów do publikacji

OPCJE UCZESTNICTWA:
Uczestnictwo pełne 600 zł
Uczestnictwo bez publikacji 250 zł
Publikacja bez uczestnictwa w konferencji 450 zł

Wpłaty prosimy dokonywać na poniższy rachunek bankowy:
Akademia Pomorska, 76-200 Słupsk, ul. Arciszewskiego 22a
02 1240 3770 1111 0000 4068 0617
W tytule wpłaty proszę o podanie w następującej kolejności:
– numer subkonta: 249-523
– imię i nazwisko uczestnika
– nazwa Instytucji dokonującej wpłaty (NIP)
– nazwa konferencji: PRAWA CZŁOWIEKA I LUDZKIE BEZPIECZEŃSTWO
Opłata konferencyjna obejmuje:
– uczestnictwo w programie merytorycznym konferencji
– przerwy kawowe
– kolacja
– koszt publikacji

PUBLIKACJA
Zainteresowani publikacją proszeni są o przysłanie artykułu na adres: prawaczlowieka70@gmail.com w nieprzekraczalnym terminie do 30.12.2018 r. Tekst, po przejściu procedur recenzyjnych, zostanie wydany jako monografia w wydawnictwie naukowym „Silva Rerum”. Zasady edycji zostaną rozesłane indywidualnie do Autorów.

KONTAKT: prawaczlowieka70@gmail.com
PATRONAT: Wydawnictwo Naukowe „Silva Rerum” , Humanity in Action, Międzynarodowy Instytut Innowacji. Nauka-Edukacja-Rozwój