Organizatorem Konferencji jest Wydział Studiów nad Rodziną UKSW.
Serdecznie zapraszamy do wzięcia zarówno czynnego jak i biernego udziału
w Konferencji.
Interdyscyplinarny charakter naszej Konferencji pozwoli spojrzeć na
proces rewolucji seksualnej, jego przyczyny, przebieg i konsekwencje z
różnych perspektyw naukowych.
Zgłoszenia wystąpień ustnych należy dokonać poprzez wypełnienie
załączonego formularza, który następnie należy przesłać na adres
mailowy: rewolucja.seksualna@gmail.com
Jest nam miło poinformować, iż udział w konferencji (zarówno czynny jak
i bierny) jest bezpłatny. Na zgłoszenia reprezentantów różnych dziedzin
i dyscyplin oczekujemy do 10 kwietnia 2018 r.
Zachęcamy do naukowej debaty nad rewolucją seksualną w 50-lecie
wydarzeń roku 1968. Mamy nadzieję na inspirujące spotkanie naukowe na
Wydziale Studiów nad Rodziną Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie. Zapraszamy!