• Organizator konferencji: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Wydział Studiów nad Rodziną

 • Organizatorem Konferencji jest Wydział Studiów nad Rodziną UKSW.
  Serdecznie zapraszamy do wzięcia zarówno czynnego jak i biernego udziału
  w Konferencji.
  Interdyscyplinarny charakter naszej Konferencji pozwoli spojrzeć na
  proces rewolucji seksualnej, jego przyczyny, przebieg i konsekwencje z
  różnych perspektyw naukowych.
  Zgłoszenia wystąpień ustnych należy dokonać poprzez wypełnienie
  załączonego formularza, który następnie należy przesłać na adres
  mailowy: rewolucja.seksualna@gmail.com
  Jest nam miło poinformować, iż udział w konferencji (zarówno czynny jak
  i bierny) jest bezpłatny. Na zgłoszenia reprezentantów różnych dziedzin
  i dyscyplin oczekujemy do 10 kwietnia 2018 r.
  Zachęcamy do naukowej debaty nad rewolucją seksualną w 50-lecie
  wydarzeń roku 1968. Mamy nadzieję na inspirujące spotkanie naukowe na
  Wydziale Studiów nad Rodziną Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
  w Warszawie. Zapraszamy!