Wydział Teologiczny oraz Wydział Filologiczny
UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA

zapraszają na konferencję naukową
na temat:

Pan Cogito o Bogu
Religijne wymiary twórczości Zbigniewa Herberta

Toruń, 24–26 października 2018 r.

Twórczość Zbigniewa Herberta można rozpatrywać w różnych aspektach, m.in. od strony językowej, filozoficznej, podróżniczej, historycznej, politycznej, malarskiej, mitologicznej, muzycznej, a także – religijnej. Wyznanie wiary nie występuje na tyle często, aby dało się ze swobodą włożyć poetę w ramy twórcy religijnego, niemniej wymiar religijny wypowiedzi z pewnością jest mocny i wyraźny. Gdyby doszło do aksjologicznego zderzenia przeciwstawnych wartości, do „Festiwalu Dwu Światów”, to zdecydowanie Herbert stanąłby po stronie „Dantego, Fra Angelico i Bacha”.
Niniejsza konferencja, organizowana z racji obchodzonego „Roku Herberta”, stawia sobie za cel przybliżenie wszelkich motywów religijnych zarówno w życiu poety, jak i w jego poezji, dramatach, esejach, listach oraz w rysunkach i szkicach. Zapraszamy do zgłaszania propozycji referatów (czas wystąpienia: 20 min.) podejmujących zagadnienia nie tylko kwestii jego rozumienia Boga, religijności człowieka, ale także tajemnicy stworzenia, związków moralności i religii, chrześcijańskiego dziedzictwa. Przedstawiamy tylko niektóre obszary badawcze związane z twórczością i życiem Zbigniewa Herberta:
– refleksje religijne między biegunami „cogito” i „credo”
– nieufność wobec abstrakcyjnego myślenia (w tym związki z filozofią i z profesorem Henrykiem Elzenbergiem)
– wrażliwość na sensualną urodę świata
– pytania o sens / bezsens cierpienia
– pielgrzymki do miejsc kultu religijnego
– doświadczenie sacrum
– liturgia w poezji
– formy modlitewne (nawiązanie do psalmów, litanii, brewiarzy)
– poszukiwanie religijności w malarstwie (szczególnie wśród włoskich mistrzów)
– wątki niechrześcijańskie
– religia w życiu poety (tu. m.in. wątki religijne w korespondencji).

Liczymy, że owe zagadnienia mogą zainspirować do ciekawych przemyśleń i owocnej pracy.
Krótkie streszczenia wystąpień wraz z podanym tytułem i afiliacją należy przesłać na adres: herbert@umk.pl Termin nadsyłania propozycji wystąpień upływa 31 maja 2018 r. Informacje o przyjęciu referatu zostaną przesłane autorom do 20 czerwca. Opłata konferencyjna wynosi 300 zł. W ramach konferencji przewidziano wydarzenia kulturalne (koncert i wystawę Artura Majki), których szczegóły zostaną podane w późniejszym terminie.
Organizatorzy planują wydanie zbioru pokonferencyjnego.

Miejsce obrad: Wydział Filologiczny UMK w Toruniu – Collegium Maius, ul. Fosa Staromiejska 3.