14Gru/18

Uczelnia wyższa – czynnik rozwoju regionalnego

Celem konferencji jest: • Organizacja forum wymiany poglądów oraz doświadczeń związanych z dobrymi praktykami w zakresie współpracy środowiska naukowego z otoczeniem społeczno-gospodarczym. • Dyskusja nad znaczeniem uwarunkowań społecznych, kulturowych, ekonomicznych i administracyjno-prawnychRead More…

13Gru/18

Zaburzenia depresyjne, zachowania samobójcze u dzieci i młodzieży – diagnoza i interwencje terapeutyczne.

Zaburzenia depresyjne, zachowania samobójcze u dzieci i młodzieży – diagnoza i interwencje terapeutyczne. 📌 Termin szkolenia: 25.01.2019r. 📌 Cena szkolenia: 399 zł 🔴Ogólne informacje: 📌Niniejsze szkolenie jest warsztatem przeznaczonym dla osób pracującychRead More…

10Gru/18

Uzależnienia dzieci i młodzieży od komputera i Internetu – diagnoza i pomoc psychologiczna

Szkolenie ma charakter warsztatowy. Uczestnicy poznają techniki relaksacyjne w pracy z dziećmi i młodzieżą. Między innymi trening autogenny w pracy terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą, relaksacja Wintreberta, zastosowanie muzykoterapii w pracy terapeutycznejRead More…

09Gru/18

I OKN “Prawne i gospodarcze aspekty z Chińską Republiką Ludową”

Szanowni Państwo, Drodzy Koledzy, Międzywydziałowe Koło Naukowe Kultury i Prawa Chińskiego Uniwersytetu Śląskiego oraz Centrum Języka i Kultury Chińskiej Uniwersytetu Śląskiego mają przyjemność zaprosić na pierwszą na Śląsku Ogólnopolską Konferencję Naukową, poruszającąRead More…

28Lis/18

II konferencja naukowo-szkoleniowa INJO 2019 Innowacje w nauczaniu języków obcych. Interkulturowość w nauczaniu języka obcego.

Konferencje INJO kładą nacisk na popularyzację myślenia i działania innowacyjnego w zakresie nauczania języków obcych. Ponadto, pogłębiają one wiedzę na temat najnowszych osiągnięć współczesnej glottodydaktyki, psycholingwistyki i neurodydaktyki oraz umożliwiają uczestnikom konferencjiRead More…