05Lut/18

II Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja “Język i jego wyzwania: Język w kulturze, kultura w języku” Nowy Sącz 29-30 maja, 2018

Tytuł konferencji: Język w kulturze, kultura w języku obejmuje zagadnienia z zakresu nauk humanistycznych, ze szczególnym uwzględnieniem nauk filologicznych (językoznawstwo, literaturoznawstwo, przekładoznawstwo). Niemniej temat wydaje się tak szeroki, że z pewnością zwróciRead More…