Link do wydarzenia na Facebooku: https://www.facebook.com/events/400711110695894/

Koło Naukowe Prawa Ustrojowego Porównawczego TBSP UJ serdecznie zaprasza na ogólnopolską konferencję studencko-doktorancką na temat “Procedura powoływania sędziów w ujęciu porównawczym”.

Temat powoływania na stanowiska sędziowskie odbił się w ostatnim czasie szerokim echem zarówno w mediach, jak i dyskusjach akademickich. Celem konferencji jest spojrzenie na podany problem w szerszej perspektywie. Stworzenie uczestnikom możliwości podzielenia się swoimi spostrzeżeniami odnoszącymi się do nominacji sędziowskich w innych krajach, porównanie ich ze sobą.

Wszystkie informacje będą udostępniane na stronie wydarzenia oraz na fanpage’u Koło Naukowe Prawa Ustrojowego Porównawczego TBSP UJ.

Informacje dla uczestników czynnych:

Uczestnictwo w naszej konferencji jest nieodpłatne.
Zainteresowanych prosimy o wysyłanie abstraktów mailowo na adres konferencja.pup@gmail.com do 7 kwietnia 2019 r. Ich długość nie powinna przekraczać 250 słów. Dotyczyć mają kwestii które planjuą Państwo poruszyć w swoim wystąpieniu. Długość Państwa ostatecznej prezentacji nie powinna przekraczać 15 minut. Do abstraktu prosimy o dołączenie listy materiałów użytych w celu jego sporządzenia, oraz możliwie tych, które planują Państwo dodatkowo użyć w prezentacji. Przewidujemy publikację najlepszych artykułów!
Więcej informacji wkrótce na stronie wydarzenia na FB.

Skrót informacji:
▪ 17 maja 2019r. o godzinie 12:00
▪ ul. Gołębia 24 (Collegium Novum) Kraków, sala 30
▪ temat: “Procedura powoływania sędziów w ujęciu porównawczym”
▪ kontakt mailowy: konferencja.pup@gmail.com
▪ abstrakty do 250 słów do 7 kwietnia 2019 r. (na adres podany powyżej)