Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
oraz
Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi
zapraszają do udziału
w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Metodycznej

UCZEŃ W SIECI

Konferencja odbędzie się
24.05.2018 r. o godz. 12.00 sala H 116
w siedzibie Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi
ul. Rewolucji 1905r. nr 52, sala H-116

Celem konferencji jest merytoryczna dyskusja nad wyzwaniami ery mediów cyfrowych w tym znalezienie odpowiedzi na pytania:
Jakie są zagrożenia związane z rozwojem rzeczywistości wirtualnej i nowych mediów?
Jakie szanse dla edukacji daje rozwój nowych technologii?
Jakie są psychologiczne uwarunkowania i skutki cyberprzemocy?
Jak wdrożyć szkolne systemy przeciwdziałania cyberprzemocy?
Czy można zadbać o prywatność na portalach społecznościowych?

Konferencja ma charakter naukowo-metodyczny i jest podzielona na dwie części:
1. UCZEŃ W SIECI 12.00 – 13.50
Wprowadzenie uczestników w problematykę zagadnienia, ustalenia definicyjne oraz aspekty teoretyczne wychowania w świecie wyzwań rzeczywistości wirtualnej. W tej części mgr Iwona Lanycia, WODN W Łodzi, przedstawi Psychologiczne uwarunkowania i skutki cyberprzemocy, mgr Katarzyna Paliwoda, Liceum plastyczne w Łodzi, omówi Szkolne systemy przeciwdziałania cyberprzemocy, mgr Barbara Michalska, Fundacja EduKaBe, przedstawi Profilaktykę cyberprzemocy w szkole, mgr Beata Bednarek odpowie na pytanie Jak zaprosić dzieci do zmiany?, a mgr Paweł Mateja, I LO w Łodzi, WODN, odpowie Czy można zadbać
o prywatność na portalach społecznościowych ?– projekt edukacyjny I LO.

NIEZBĘDNIK NAUCZYCIELA – UCZEŃ W SIECI 14.15 – 16.15
Niezbędnik nauczyciela to warsztaty metodyczne dla nauczycieli:
• Złów Fake-newsa. Jak wspierać wśród uczennic i uczniów krytyczną analizę treści medialnych?,
mgr Barbara Michalska Fundacja EduKABE
• Kreatywny internet dla ucznia i nauczyciela,
mgr inż. Magdalena Murowaniecka, WODN w Łodzi

Udział w konferencji, w tym w warsztatach metodycznych, potwierdzony zostanie stosownym zaświadczeniem.
Uczestnicy konferencji otrzymają pakiet materiałów metodycznych przydatnych w pracy
w szkole, a także książkę Zmyl trop. Na barykadach prywatności w sieci. Przewodnik autorstwa Finn Brunton, Helen Nissenbaum.

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w konferencji!
Koszt materiałów konferencyjnych przygotowanych przez Akademię Humanistyczno-Ekonomiczną w Łodzi wynosi 80 zł.
Termin nadsyłania zgłoszeń i wnoszenia opłaty konferencyjnej upływa 20.05.2018r.
Prosimy o przesyłanie zgłoszeń na adres: marketing@ahe.lodz.pl

Prosimy o dokonanie wpłaty na konto:
nazwa banku: Bank Zachodni WBK SA
nr konta: 25 1090 1304 0000 0001 0104 4736
W tytule wpłaty prosimy wpisać: imię i nazwisko uczestnika, Konferencja Uczeń w sieci

Komitet naukowy konferencji:
prof. nadzw. dr hab. Irena Motow
prof. nadzw. dr hab. Helena Marzec
dr Elżbieta Woźnicka
dr Kamila Witerska
dr Kamila Lasocińska
dr Andrzej Zbonikowski
dr Łukasz Zaorski-Sikora

Kontakt:
Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
Ul. Sterlinga 26, 90-212 Łódż
e-mail: marketing@ahe.lodz.pl