W imieniu ELSA Szczecin i SKN Prawa i Postępowania Cywilnego „Lege Aris” serdecznie zapraszamy na Ogólnopolską Konferencję Naukową „Lex Medica”. Konferencja odbędzie się 22 listopada 2017 roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.

W czasie konferencji będzie poruszana szeroko rozumiana tematyka prawa medycznego, ujęta w 5 tematycznych paneli:
Panel I – Prawa pacjenta;
Panel II – Praktyczne aspekty wykonywania zawodów medycznych;
Panel III – Dochodzenie roszczeń cywilnoprawnych przez pacjentów;
Panel IV – Odpowiedzialność pracowników ochrony zdrowia;
Panel V – E-zdrowie.

Do czynnego udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej zapraszamy wszystkich studentów i doktorantów zainteresowanych tematyką prawa medycznego.

Wydarzeniem towarzyszącym Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Lex Medica” jest Konkurs na najlepsze wystąpienie, który polega na przygotowaniu abstraktu na temat dotyczący jednego z 5 wskazanych paneli. Rada Naukowa wyłoni autorów najlepszych prac, którzy będą mieli okazję zaprezentować swoje wystąpienie podczas wydarzenia. Autorzy pozostałych, wyróżnionych prac uzyskają szansę na przedstawienie efektu swojej pracy podczas sesji posterowej. Zamierzeniem organizatorów jest również opublikowanie najlepszych referatów w wydawnictwie pokonferencyjnym.

Zgłoszenia należy nadsyłać na adres e-mail lexmedicaszczecin@gmail.com w terminie do 20 października 2017 roku.

Udział w konferencji jest bezpłatny. W związku z tym, iż Organizatorzy nie pobierają opłaty konferencyjnej, noclegi należy zorganizować sobie we własnym zakresie.

Karta zgłoszeniowa uczestnika czynnego: https://goo.gl/JWHKQr
Regulamin Konkursu na wystąpienie podczas Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Lex Medica”: https://goo.gl/mBtjha

W razie pytań proszę o kontakt pod adresem e-mail: lexmedicaszczecin@gmail.com albo vpsc@szczecin.elsa.org.pl

Więcej informacji: https://goo.gl/KFTsAB