Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy i Wydział Administracji i Nauk Społecznych zapraszają do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej “DZIECKO I PRAWO”.
Konferencja odbędzie się w dniach 24-25 kwietnia 2018 r. na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.
Proponowane zagadnienia to w szczególności:
prawa dziecka w systemie praw człowieka,
prawa dziecka w prawie europejskim oraz międzynarodowym,
prawa dziecka w regulacjach innych państw,
dziecko w prawie cywilnym,
dziecko w prawie administracyjnym,
dziecko w prawie karnym,
dziecko w prawie finansowym,
dziecko w prawie rodzinnym i opiekuńczym.