Ogólnopolska Konferencja dla Stacji Demontażu Pojazdów oraz Branży Recyklingu „Fachowcy–Fachowcom” kierowana jest do przedstawicieli i przedsiębiorców Stacji Demontażu Pojazdów, przedstawicieli świata nauki oraz urzędników, których zakres działań i kompetencji wiąże się z zagadnieniami recyklingu oraz ochrony środowiska.

Celem Ogólnopolskiej Konferencji jest nawiązanie oraz poszerzenie współpracy między przedstawicielami świata nauki, instytucji oraz przedsiębiorcami, przy udziale najwyższej klasy specjalistów ze sfery nauki i praktyki.

Poruszane na Konferencji problemy i tematyka będą okazją do wymiany doświadczeń wszystkich środowisk uczestniczących w Konferencji oraz przyczynią się do dalszej edukacji ekologicznej branży recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, jak również przyczynią się do promocji zagadnień ochrony środowiska.

18 stycznia 2018 w Hotelu Magellan Spa&Business w miejscowości Bronisławów

Polskie Stowarzyszenie Stacji Demontażu Pojazdów EKO-AUTO