Autorzy publikacji związanych z turystyką łączą zmiany dotyczące ewolucji tego obszaru, przemian społecznokulturowych, a także postaw i zachowań odwiedzających m.in. z procesem komercjalizacji kultury i poddawaniem obszarów recepcji turystycznej nieetycznym zabiegom marketingowym. Zauważają ponadto, że wkroczenie nowoczesnych technologii do przestrzeni turystycznej budzi potrzebę intensyfikacji wrażeń zwiedzających, kreowania produktów nasyconych silnymi emocjami, jak również uzupełnianie wcześniejszych form produktu o nowe przeżycia. Firmy turystyczne oraz instytucje kultury stają się „fabrykami” doświadczeń i wspomnień – zgodnie z teorią społeczeństwa doznań (Gerhard Schulze). Dostępność tego typu oferty może mieć dwa oblicza – pozytywne upowszechnianie, łączące funkcje krajoznawcze, edukacyjne, wychowawcze i etyczne, oraz negatywne, post-turystyczne („zadeptywanie” atrakcji kulturowych występujących w miejscach recepcji i inne dysfunkcje turystyki). Obszarowość tematyczna turystyki kulturowej pozostaje w zależności z tradycjami regionalnymi aktywności ruchowej, sportem dla wszystkich czy ludycznością, a istota zachowań sportowo-rekreacyjnych w ujęciu regionalnym stanowić może o ich odrębności i ponadczasowości. Celem spotkania jest próba pogłębionej diagnozy tak zarysowanej problematyki oraz zachęcenie środowiska naukowców, badaczy i badaczek, teoretyków i teoretyczek oraz praktyków do podjęcia następujących zagadnień: · rodzaje i formy turystyki kulturowej; · trendy i innowacje w turystyce kulturowej; · przestrzeń turystyczna – atrakcyjność i ochrona potencjału miejsc opartych na produktach kultury; · ekonomiczne i marketingowe uwarunkowania rynku turystyki kulturowej; · społeczne i etyczne koszty korelacji kultury i turystyki; · kontrowersje i pułapki turystyczne w świecie produktów kultury; · sport, tradycyjne gry i zabawy jako przykład oferty kulturowej regionów; · topofilia, spektralność i symulakry (analogony dla zwiedzania repliki groty Lascaux) w turystyce kulturowej; · varia.

Autorzy publikacji związanych z turystyką łączą zmiany dotyczące ewolucji tego obszaru, przemian społecznokulturowych, a także postaw i zachowań odwiedzających m.in. z procesem komercjalizacji kultury i poddawaniem obszarów recepcji turystycznej nieetycznym zabiegom marketingowym. Zauważają ponadto, że wkroczenie nowoczesnych technologii do przestrzeni turystycznej budzi potrzebę intensyfikacji wrażeń zwiedzających, kreowania produktów nasyconych silnymi emocjami, jak również uzupełnianie wcześniejszych form produktu o nowe przeżycia. Firmy turystyczne oraz instytucje kultury stają się „fabrykami” doświadczeń i wspomnień – zgodnie z teorią społeczeństwa doznań (Gerhard Schulze). Dostępność tego typu oferty może mieć dwa oblicza – pozytywne upowszechnianie, łączące funkcje krajoznawcze, edukacyjne, wychowawcze i etyczne, oraz negatywne, post-turystyczne („zadeptywanie” atrakcji kulturowych występujących w miejscach recepcji i inne dysfunkcje turystyki).

Obszarowość tematyczna turystyki kulturowej pozostaje w zależności z tradycjami regionalnymi aktywności ruchowej, sportem dla wszystkich czy ludycznością, a istota zachowań sportowo-rekreacyjnych w ujęciu regionalnym stanowić może o ich odrębności i ponadczasowości.

Celem spotkania jest próba pogłębionej diagnozy tak zarysowanej problematyki oraz zachęcenie środowiska naukowców, badaczy i badaczek, teoretyków i teoretyczek oraz praktyków do podjęcia następujących zagadnień:

· rodzaje i formy turystyki kulturowej;

· trendy i innowacje w turystyce kulturowej;

· przestrzeń turystyczna – atrakcyjność i ochrona potencjału miejsc opartych na produktach kultury;

· ekonomiczne i marketingowe uwarunkowania rynku turystyki kulturowej;

· społeczne i etyczne koszty korelacji kultury i turystyki;

· kontrowersje i pułapki turystyczne w świecie produktów kultury;

· sport, tradycyjne gry i zabawy jako przykład oferty kulturowej regionów;

· topofilia, spektralność i symulakry (analogony dla zwiedzania repliki groty Lascaux) w turystyce kulturowej;

· varia.