Tytuł konferencji: Konferencja Naukowa Obszary Reklamy. Edycja I. Tabu w reklamie
Termin konferencji: 22.10.2018 roku, godz. 9.00-14.00
Miejsce konferencji: sala 13b budynku Politechniki Koszalińskiej przy ul. Kwiatkowskiego 6e, 75-345 Koszalin
Organizator: Studenckie Koło Naukowe Badamy Reklamy (Wydział Humanistyczny Politechniki Koszalińskiej), Katedra Komunikacji Społecznej i Dziennikarstwa Wydziału Humanistycznego

Pierwsza konferencja naukowa z cyklu “Obszary reklamy” skoncentrowana będzie na zjawisku tabu w reklamie. Spotkanie ma pozwolić na szeroką refleksję dotyczącą tego, co jest akceptowane w odniesieniu do komunikatów reklamowych (komercyjnych, społecznych, politycznych), a co normy te przekracza, wywołując społeczny sprzeciw, czasem oburzenie. Konferencja będzie też szansą na zastanowienie się nad tym, co zyskują nadawcy, naruszając swoimi reklamami powszechnie przyjęte normy społeczne, a co tracą lub stracić mogą. I jak z takimi sytuacjami sobie radzą.

Dlatego do udziału w konferencji zapraszamy przedstawicieli różnych dziedzin naukowych (antropologów, kulturoznawców, etnologów, medioznawców, socjologów, językoznawców), a także praktyków w zakresie szeroko pojętej komunikacji społecznej.

Warunki uczestnictwa
Udział w konferencji jest bezpłatny. Teksty, po uzyskaniu pozytywnej oceny dwóch zewnętrznych recenzentów, ukażą się w punktowanym czasopiśmie naukowym Wydziału Humanistycznego Politechniki Koszalińskiej „Symbolae Europaeae” (5 pkt).
Organizator nie zapewnia noclegu oraz nie zwraca kosztów dojazdów.

Tytuły wystąpień (czas wystąpienia do 20 minut) wraz z abstraktami (objętość abstraktu: do 800 znaków ze spacjami) oraz informacją odnośnie akredytacji prosimy nadsyłać w pliku programu Word do 7.09.2018 roku na adres mailowy: kaminska.zaklina@gmail.com .

Informacje o zakwalifikowaniu wystąpień wraz ze szczegółowym planem konferencji zostaną przesłane do 14.09.2018 roku.

Termin nadsyłania tekstów (objętość: od 20 do 40 tys. znaków ze spacjami): 30.11.2018 roku.
Prosimy o sformatowanie tekstów zgodnie z zasadami podanymi pod adresem: http://symbolae.tu.koszalin.pl/ojs/public/docs/wymogi_redakcyjne.pdf .

W imieniu Komitetu Organizacyjnego konferencji:
dr Piotr Szarszewski, przewodniczący (e-mail: piotrszarszewski@interia.pl)
mgr Żaklina Kamińska, sekretarz (e-mail: kaminska.zaklina@gmail.com)