Fundacja Promovendi serdecznie zaprasza na pierwszą, ogólnopolską e-konferencję zatytułowaną „e-Factory of Science”, która odbędzie się 01 czerwca 2019 r. Wydarzenie kierowane jest do studentów, doktorantów, pracowników naukowych oraz do wszystkich osób zainteresowanych tematyką Konferencji.
Interdyscyplinarność pozwala na wymianę doświadczeń oraz poglądów z naukowcami z innych dziedzin nauki co umożliwia stworzenie platformy do budowy interdyscyplinarnych zespołów badawczych – niezwykle ważnych w dzisiejszej nauce. Bez wyjeżdżania z domu, bez podróży, kosztów noclegów uczestnicy będą mieli możliwość zapoznania się z prezentacjami innych Uczestników.
Konferencja ma charakter interdyscyplinarny, jednakże, ze względów porządkowych, podczas rejestracji Uczestnik wybiera jeden z paneli, do którego kwalifikuje tematykę swojej pracy:
1) Panel Nauk Przyrodniczych (m.in. nauki biologiczne, leśne, o Ziemi, rolnicze, weterynaryjne, itp.);
2) Panel Nauk Technicznych i Ścisłych (m.in. nauki techniczne, chemiczne, fizyczne, matematyczne, wojskowe, itp.);
3) Panel Nauk Medycznych (m.in. nauki medyczne, farmaceutyczne, o zdrowiu, o kulturze fizycznej, itp.);
4) Panel Nauk Humanistycznych (m.in. nauki humanistyczne, ekonomiczne, prawne, społeczne, teologiczne, itp.).
JAK BĘDZIE WYGLĄDAŁA E-KONFERENCJA?
Każdy Uczestnik otrzyma link, za pomocą którego w dniu Konferencji uzyska dostęp do materiałów konferencyjnych i „spotka się” wirtualnie z pozostałymi Uczestnikami konferencji. Zapoznanie się z materiałami konferencyjnymi oraz wypełnienie formularza będzie podstawą otrzymania certyfikatu w formie elektronicznej, potwierdzającego uczestnictwo w e-konferencji wraz z wygłoszeniem referatu.
Uczestnicy, którzy zgłoszą swój udział w e-konferencji będą zobowiązani do wcześniejszego przesłania abstraktów w języku angielskim, które zostaną opublikowane w postaci e-książki abstraktów z nadanym numerem ISBN oraz swoich wystąpień zgodnie z wymaganiami edytorskimi.
Istnieje również możliwość opublikowania recenzowanego artykułu pokonferencyjnego w języku angielskim, który zostanie wydany w formie e-booka z nadanym numerem ISBN oraz zamieszczony w systemie Open Access na stronie organizatora do 15 czerwca 2019 r.
Cena: od 109 zł
Aby zgłosić swój udział w e-konferencji należy wypełnić formularz zgłoszeniowy poprzez kliknięcie przycisku (FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY). Zostaniecie Państwo wówczas automatycznie przekierowani na podstronę formularza.
Terminy obligatoryjne:
1. Rejestracja do 20 maja 2019 r.
2. Uiszczenie opłaty konferencyjnej do 24 maja 2019 r.
3. Nadsyłanie abstraktów i artykułów pokonferencyjnych do 24 maja 2019 r.
4. Nadsyłanie prezentacji w pliku PDF do 26 maja 2019 r.
Przesłanie formularza zgłoszeniowego jest jednoznaczne z wyrażeniem chęci uczestnictwa w e-konferencji i deklaracją uiszczenia wymaganej opłaty konferencyjnej. Istnieje możliwość wyłącznie czynnego uczestnictwa w e-konferencji.
Uiszczona opłata konferencyjna nie podlega zwrotowi w przypadku wycofania się Uczestnika z e-konferencji lub w przypadku braku nadesłania tekstu do publikacji.
Szczegóły i rejestracja na stronie www.promovendi.pl
Masz pytanie? Chętnie na nie odpowiemy: e-konferencja@promovendi.pl