Zbrodnie i ich sprawcy to jeden z najliczniej reprezentowanych tematów pojawiających się w kulturze od samego jej zarania. Dominuje on także we współczesnych mediach informacyjnych i społecznościowych, a gdy wpisać w wyszukiwarkę Google hasło „zbrodnia”, pojawiają się najrozmaitsze odniesienia – od definicji czynu, poprzez jego (pop)kulturowe zapisy czy artystyczne (re)interpretacje, aż do kontekstów psychologicznych, kryminalistycznych, socjologicznych, historycznych czy filozoficznych. Tak ogromna rozpiętośćspektrum prowokuje zatem do naukowego namysłu. Dlatego organizatorzy konferencji Na tropach zbrodni.Historia – kultura – afekty zapraszają do podjęcia transdyscyplinarnej refleksji nad zagadnieniami takimi, jak m.in.:
• literatura kryminalna;
• narracje detektywistyczne (literatura, film, seriale, gry wideo, komiksy itp.);
• poetyki ujarzmiania zbrodni: więzienia, panoptykony, heterotopie;
• archeologia zbrodni: polowania na czarownice, tortury, ludobójstwa, tyranie, zbrodnie wojenne;
• seryjni, wielokrotni i masowi mordercy – ich fingowane i autentyczne biografie;
• fikcyjne i autentyczne biografie detektywów, śledczych, detektywów-amatorów;
• pamięć zbrodni: widmontologie, memorabilia, miejsca pamięci o zbrodniach;
• historia zbrodni: starożytność, przednowożytność i nowożytność;
• polityki zbrodni: czy wojny w Zatoce faktycznie nie było?
• prawo wobec zbrodni: terroryzm dawny i współczesny, szkolne strzelaniny, zbrodnie z nienawiści;
• psychopatologia zbrodni: profilowanie psychologiczne, szaleństwo zbrodniarzy, zbrodnia jako transgresja;
• afektywność zbrodni: fetyszyzacja zbrodniarzy, zbrodniarze-celebryci, zbrodnie z afektu, zbrodnicze rytuały;
• monstra i ich zbrodnie – zbrodnie i ksenocydu fantastyki.

Niezależnie przyjmowane będą również studia szczegółowe (case studies) z wykorzystaniem wybranej metodologii mono- lub interdyscyplinarnej.
Ostateczny termin nadsyłania abstraktów na adres zbrod-nie.konferencja@gmail.com mija 28 kwietnia 2018 roku. Na podany adres prosimy przesłać dokument w formacie edytowalnym (.doc, .docx, .rtf), zatytułowany wg schematu „Imię Nazwisko, Tytuł referatu” i zawierający:
• abstrakt (max. 600 słów);
• notę biograficzną (max. 80 słów), zawierającą aktualną afiliację, tytuł naukowy oraz profil badawczy
• numer telefonu oraz korespondencyjny email.

Na pokrycie kosztów związanych z organizacją konferencji przewiduje się opłatę konferencyjną w wysokości 300 zł. Organizatorzy przewidują publikację pokonferencyjną w formie recenzowanej monografii w serii „Perspektywy Ponowoczesności” lub numerów monograficznych czasopismach naukowych, które zdecydują się na współpracę z komitetem organizacyjnym (w zależności od liczby artykułów zgłoszonych do recenzji po konferencji).
Szczegółowe informacje na temat konferencji aktualizowane będą na stronieinternetowej natropachzbrodni.wordpress.com