Na całym świecie ptaki wędrowne muszą przystosowywać się do zmian klimatu oraz skutków rozwoju ekonomicznego, które napotykają na różnych etapach swojego życia, w różnych miejscach. Dzięki temu ptaki mogą służyć jako wskaźniki zmian klimatu w Europie i Afryce. Migrujące ptaki nie znają granic, więc ich przetrwanie zależy od międzynarodowej współpracy naukowców i działaczy ochrony przyrody. W związku z tym, jako badacze i miłośnicy ptaków z Europy i Afryki, chcemy spotkać się w Gdańsku aby podzielić się wiedzą na ten temat, przedyskutować nasze obawy i potencjalne rozwiązania. Celem spotkania jest lepsze zrozumienie zagadnień związanych z wpływem zmian środowiska na ptaki wędrowne i ich ochroną, a także ustalenie wspólnych projektów badań.

Informacje na temat konferencji oraz wstępny program prezentujemy na stronie Stacji Badania Wędrówek Ptaków: http://www.sbwp.ug.edu.pl/migrant-birds-as-indicators-of-climate-change-gdansk-13-16-grudnia-ogloszenie-o-konferencji/
Zachęcamy uczestników do przesyłania propozycji prezentacji w proponowanych sesjach tematycznych oraz do przygotowania posterów (po polsku lub po angielsku). Mile widziane są również wszelkie sugestie, zwłaszcza propozycje dodatkowych warsztatów bądź tematów do dyskusji.
Tematy można przesyłać na adres: birds.climat.conf@gmail.com.