Migracja należy do pojęć coraz częściej pojawiających się w dyskursie politycznym oraz społecznym. Niewątpliwie przyczynia się do tego intensywnie poruszany w mediach kryzys migracyjny niosący za sobą szereg następstw politycznych oraz ekonomicznych, również tych skrajnie negatywnych – między innymi wzrastającą skalę handlu ludźmi. Nie ulega zatem wątpliwości, że następstwa obecnego kryzysu migracyjnego odcisnęły piętno na współczesnym postrzeganiu migracji. Jednakże migracja towarzyszy ludzkości od początku dziejów, przyczyniając się do rozwoju cywilizacji oraz społeczeństw. W ramach naszej konferencji nie chcemy ograniczać się do politycznego oraz społecznego wymiaru zagadnienia migracji. Pod tym pojęciem rozumiemy również szeroko pojęte zmiany, wpływy oraz rozwój. Proponujemy przedstawianie referatów poruszających tę tematykę 
z perspektywy językoznawczej, literaturoznawczej oraz kulturoznawczej.

W zakresie językoznawstwa proponujemy następujące obszary tematyczne:

język w ujęciu diachronicznym
zapożyczenia językowe
translatoryka – migracja tekstu z języka wyjściowego do języka docelowego
językowy obraz migracji
mowa nienawiści
W ujęciu literaturoznawczym:

literatura migracyjna
temat migracji w literaturze
autorzy tworzący na emigracji
migracje pomiędzy językami: autorzy piszący w języku nieojczystym lub w kilku językach
migracje translatoryczne: losy dzieł i ich przekładów
W obszarze kulturoznawstwa:

ekonomiczno-społeczne aspekty migracji
kulturowe aspekty migracji ze szczególnym uwzględnieniem:
relacji międzykulturowych
stereotypów narodowych
problemów adaptacyjnych w nowym środowisku
Ważne informacje
Przewidujemy wydanie tomu pokonferencyjnego.

Języki konferencji: polski i niemiecki.

Nie pobieramy opłaty konferencyjnej.

Termin nadsyłania zgłoszeń mija 28.04.2019 r.

Zachęcamy do przesyłania abstraktów na adres mailowy migracja.unilodz@gmail.com oraz poprzez formularz dostępny na stronie internetowej http://www.migracja.uni.lodz.pl/.

Wszelkie zapytania prosimy kierować na wyżej wymieniony adres poczty elektronicznej.

Termin konferencji: 18.05.2019 r.