W imieniu Rady Programowej i Komitetu Organizacyjnego serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Gospodarowanie zasobami organizacji”, która odbędzie się 17 września 2018 r. w Kielcach. Organizatorami Konferencji są Instytut Zarządzania Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Ukrainian National Forestry University, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Kielcach.
Konferencja adresowana jest do przedstawicieli nauki oraz biznesu. Głównym celem Konferencji jest stworzenie forum wymiany wiedzy oraz rezultatów badań, a także poglądów oraz doświadczeń naukowców i praktyków biznesu w obszarze gospodarowania zasobami.

Zgłoszenia udziału w Konferencji będą przyjmowane za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego: https://goo.gl/forms/G0mAarbq80jk43892
Szczegółowe informacje znajdują się w załączonej ulotce konferencyjnej oraz na stronie Konferencji: http://www.ujk.edu.pl/wpaiz/5639-2/