Międzynarodowa konferencja związana z pedagogiką alternatywną, ze szczególnym uwzględnieniem pedagogiki lasu oraz funkcjonowaniem przedszkoli leśnych w Polsce, Czechach, Niemczech oraz krajach skandynawskich. Konferencja dotyczy szkoły i przedszkola alternatywnego rozumianych,,….w znaczeniu ogólnym, jest placówką oświatowo-wychowawczą, która w pełnym lub ograniczonym zakresie- stosownie do pełnej lub ograniczonej interpretacji zakresu terminu ,,alternatywność” -usiłuje zastąpić transmisyjno-reproduktywną doktrynę kształcenia, typową dla szkoły tradycyjnej, doktryną generatywną.”

Konferencja ta to dwudniowe spotkanie w naturze w Bajkowym Lesie w Łubnianach k/Opola .
Całość obrad będzie prowadzona na terenie placówki, to konferencja w pełni zewnętrzna, to pierwsza taka Polska inicjatywa
o zasięgu międzynarodowym. Jest to wyjątkowe spotkanie ludzi nauki, pasjonatów edukacji leśnej, początkujących i doświadczonych nauczycieli ze wszystkich rodzajów placówek oświatowych i wychowawczych pracujących metodami outdoor , a także terapeutów, opiekunów dziennych oraz rodziców dzieci w każdym wieku.