Celem konferencji jest umożliwienie interdyscyplinarnego spotkania naukowców i praktyków zainteresowanych szeroko pojętą problematyką dotyczącą kwasów tłuszczowych w aspekcie zarówno ludzi jak i zwierząt.

Tematyka konferencji będzie obejmowała m.in.:
– źródła kwasów tłuszczowych,
– kwasy tłuszczowe w produktach roślinnych oraz zwierzęcych,
– wpływ kwasów tłuszczowych na organizmy zwierząt gospodarskich i towarzyszących,
– znaczenie i źródła kwasów tłuszczowych w żywieniu i diecie człowieka,
– wpływ kwasów tłuszczowych na organizmy ludzkie,
– kwasy tłuszczowe w profilaktyce chorób cywilizacyjnych,
– zastosowanie kwasów tłuszczowych w leczeniu ludzi,
– sterowanie parametrami produkcyjnymi a jakość surowców zwierzęcych.

Strona konferencji: https://kwasytluszczowe.wixsite.com/konferencja