• Organizator konferencji: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

 • Celem konferencji jest umożliwienie interdyscyplinarnego spotkania naukowców i praktyków zainteresowanych szeroko pojętą problematyką dotyczącą kwasów tłuszczowych w aspekcie zarówno ludzi jak i zwierząt.

  Tematyka konferencji będzie obejmowała m.in.:
  – źródła kwasów tłuszczowych,
  – kwasy tłuszczowe w produktach roślinnych oraz zwierzęcych,
  – wpływ kwasów tłuszczowych na organizmy zwierząt gospodarskich i towarzyszących,
  – znaczenie i źródła kwasów tłuszczowych w żywieniu i diecie człowieka,
  – wpływ kwasów tłuszczowych na organizmy ludzkie,
  – kwasy tłuszczowe w profilaktyce chorób cywilizacyjnych,
  – zastosowanie kwasów tłuszczowych w leczeniu ludzi,
  – sterowanie parametrami produkcyjnymi a jakość surowców zwierzęcych.

  Strona konferencji: https://kwasytluszczowe.wixsite.com/konferencja